חיפוש עבודה

איך כותבים מכתב התפטרות?

עוד יום התחיל, ואתם בדרך לעבודה, ומתחילים להרגיש את אותה תחושה שקיימת אצלכם כבר מספר שבועות. אתם מרגישים כי אינכם נהנים יותר בעבודתם, אתם מרגישים חוסר סיפוק, ובמקרה הרע גם אינכם מרוצים מההנהלה. אתם מגיעים למקום עבודתכם, מתיישבים בשולחנכם, פותחים את המחשב, ומגיעים למסקנה שהיום הוא היום בו אתם ממשיכים הלאה לשלב הבא בחיים.

אתם פותחים את המחשב, ומבינים כי הגיע העת לכתיבה של מכתב התפטרות, שיעביר את הודעתכם בצורה ישירה, מכובדת ומקצועית.

דרישות חוקיות בנוגע להתפטרות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, שנחקק בשנת 2001 קובע, כי חלה חובה על מועסק ליידע את מעסיקו מראש, בנוגע לרצונו להתפטר. כמות הזמן הנדרשת משתנה ותלויה במשך זמן העבודה.

במידה ומדובר בעבודה עד שישה חודשים יש להודיע מספר ימים מראש, כמספר חודשי העבודה. לדוגמא, אם עבדתם שלושה חודשים, יש לתת הודעת התפטרות שלושה ימים טרם סיום ההעסקה בפועל. בין חצי שנת עבודה, ועד שנה אחת, יש צורך ליידע את המעסיק שישה ימים בנוסף ליומיים וחצי בהתאם לכל חודש עבודה, לדוגמא, אם עבדתם 8 חודשים, עליכם לתת 11 ימי התראה מראש, טרם סיום ההעסקה. במידה ועברה שנת העסקה שלמה, עליך להודיע מראש חודש לפני סיום ההעסקה בפועל.

מה צריך להיות כתוב במכתב התפטרות?

כתיבה של מכתב התפטרות כוללת בתוכה מספר דרישות מקובלות, וכן מספר קווים מנחים. מבחינת דרישות כלליות, מכתב ההתפטרות צריר לכלול תאריך כתיבה כלומר תאריך הודעת רצון התפטרות למעסיק, ותאריך סיום העסקה בפועל, בהתאם לחוק. בשורת הנמענים יש לכלול את מי שאתם מעוניינים שיקרא את המכתב. בנוסף, יש לציין את מספר ימי החופשה והמחלה שנותרו, ולחתום בסופו.

בנוגע לקווים מנחים, ראשית יש לוודא כי המכתב כתוב בשפה רשמית ומכבדת, ללא השתלחויות פרטיות, או שפה לא נקייה. חשוב כי המכתב לא יפגע ביכולת למצוא עבודה נוספת בתחום, ולא יפגע בעובדים הנשארים בעסק. ניתן ורצוי לכתוב בצורה מכובדת אודות סיבת סיום ההעסקה, בין אם זו אישית או מקצועית, ובמידה ומדובר בכשל מקצועי שגורם להתפטרות, על הביקורת להיכתב בצורה בונה, ולא רק משתלחת.

דוגמה למכתב התפטרות

תאריך הודעה: 17.6.2022

לכבוד: פלוני, ראש מחלקת כוח אדם.

הנדון: הודעה בדבר סיום העסקה

 

ברצוני ליידע אותך, כי החלטתי לסיים את העסקתי בחברת (שם החברה) עקב נסיבות אישיות. אני עובד בחברה מעל שנתיים, והגעתי למסקנה כי איני מרגיש מסופק מעבודתי במקום זה, וכי עלי לחפש עבודה שתביא לידי ביטוי את יכולותי בצורה יותר שלמה.

בזמן בו עבדתי בחברת (שם החברה) למדתי רבות ויצרתי קשרים משמעותיים שימשיכו בתקווה ללוות אותי בעתידי המקצועי. אני רוצה להודות לסגל. ובראשם ל… העבודה לצדכם הייתה לי לעונג.

אציין כי נותרו בידי 2 ימי חופש, ו5 ימי מחלה.

סיום העסקתי יתרחש ב 17.07.2022.

על החתום….