חיפוש עבודה

תאונות עבודה

תוכן [ הסתר ]

תאונות עבודה מתרחשות מדי יום, בין אם בגין רשלנותו של המעסיק ובין אם בגין אופי העבודה. נפגעי תאונות עבודה, אשר במקרים רבים מאבדים את כושר העבודה שלהם, זקוקים לסיוע רפואי, טיפולי וכלכלי גם יחד, הניתן להם באמצעות המוסד לביטוח רפואי מתוקף הזכויות הקבועות בחוק.

במאמר הבא, תוכלו לקרוא מידע מקיף בנושא מימוש זכויות נפגעי תאונות העבודה.

מהן תאונות עבודה?

על פי חוק תאונות עבודה, תאונת עבודה היא תאונה המתרחשת במהלך העבודה ובגין העבודה אצל המעסיק. במידה ומדובר בעצמאי אזי תאונת עבודה היא תאונה המתרחשת במהלך ובגין העיסוק במשלח היד הספציפי.

מהן זכויות נפגעי תאונות העבודה?

נפגעי תאונות עבודה זכאים לסל של זכויות החל מזכויות רפואיות של סיוע במימון הטיפולים הרפואיים ובקבלת סיוע סיעודי, קבלת קצבת נכות, קבלת דמי פגיעה, סיוע בשיקום, פיצוי בגין אובדן כושר עבודה, פנסיה ועוד.

כיצד יש לפעול בכדי לממש את כלל זכויותיכם כנפגעי עבודה?

אם נפגעתם במהלך תאונות עבודה עליכם, לפעול בהתאם להמלצות הבאות, על מנת לממש את מלוא הזכויות הרפואיות וההטבות המגיעות לכם על פי החוק.

 • תחילה, יש לתעד ולרשום את כלל פרטי האירוע ונסיבותיו בסמוך למועד התאונה. התיעוד ישמש לכם לעזר במהלך התביעה. במידה ומדובר במקרה של תאונות עבודה – תאונות דרכים, רשמו את פרטי הזיהוי, הכתובת והרישוי של הרכב הפוגע במלואם.
 • שנית, בכדי לחזק את טענותיכם להתרחשותה של תאונת עבודה, רשמו את פרטי העדים לתאונה, במידה והיו כאלה.
 • פנו לטיפול רפואי מיידי סמוך ככל הניתן למועד תאונות עבודה ודווחו לרופא המטפל כי מדובר בתאונת עבודה, הדבר יסייע לכם מבחינה משפטית ומבחינה בריאותית.
 • החתימו את המעסיק על טופס בל250 או במידה והנכם עצמאיים חתמו על טופס בל283, המתאר את פרטי התאונה ופרטיו של נפגע תאונות דרכים.
 • הציגו בפני הרופא שלכם את טופס ה – 250 ותוכלו לקבל תעודה רפואית לנפגעי תאונות עבודה, המהווה אישור מחלה.
 • במידה ומדובר בתאונת עבודה מסוג תאונת דרכים, עליכם לגשת אל תחנת המשטרה עם רישיון הרכב ורישיון הנהיגה, עם תעודת חדר המיון ומסמכים רפואיים נוספים ולדווח על התאונה.
 • עליכם להקפיד על דיווח שוטף לרופא ועל המשך הטיפול הרפואי באשר לכאבים הקשורים לתאונה, שכן הדבר יסייע לכם בקבלת אחוזי נכות וקצבאות מתאימות.
 • הגישו תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונת העבודה, תוך שניים עשר חודשים וכתבו על גבי הטופס "הודעה על פגיעה בעבודה" וצרפו תעודות לנפגע בעבודה, מסמכים רפואיים, תלושי שכר וכן אישור משטרה.
 • התייעצו עם עורך דין המתמחה בתביעות של תאונות עבודה, לפני שאתם פוצחים בהליך התביעה ועוברים את החקירה עם חוקרי המוסד לביטוח לאומי.
 • כאמור, עליכם לדווח על תאונות העבודה שאירעה לכם למעסיקכם בהקדם האפשרי.

על פי חוק תאונות עבודה, בהתרחש תאונת עבודה על המעסיק לפעול בהתאם לכללים הבאים:

 • על המעסיק לדווח על כל אירוע של תאונת עבודה באמצעות הגשת טופס הודעה על מחלת מקצוע או תאונת עבודה.
 • על ממונה הבטיחות בארגון מוטלת האחריות לביצוע חקירת תאונה מקיפה ולמסור את כל ממצאי החקירה ומסקנות החקירה למעסיק וכן למסור את המלצותיו לגבי איך ניתן למנוע בעתיד מקרים דומים בחברה.
 • במידה וקיימת וועדת בטיחות במקום העבודה בו התרחשה תאונה העבודה, עליה לקיים וועדה ולברר את הגורמים לתאונה ולהמליץ על פעולות מניעה.
 • בכל מקרה של תאונות עבודה, על המעסיק מוטלת החובה לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי.

מהם המקרים החריגים המחייבים את דיווחו של המעסיק?

ישנם מקרים קיצוניים, המחייבים דיווח דחוף למוסד לביטוח לאומי

מקרים חריגים המחייבים דיווח מצד המעסיק:

 • התבקעות של דיסקית השחזה או אבן השחזה המונעת על ידי כוח מכאני.
 • התמוטטות של תבנית יציקת בטון העולה על גובה של שני מטרים המשמשת למטרות של בנייה הנדסית או פעולות בנייה.
 • התבקעות של גלגל רצועה או גלגל תנופה המוסב על ידי כוח מכאני.
 • התמוטטות פיגומים המשמשים למטרות בנייה הנדסית ולבנייה רגילה.
 • התבקעות של מחט או מיכל המופעל על ידי כוח מכאני.
 • נפילה או התמוטטות של מעלית.
 • שריפה או התפוצצות שאירעו בבניין וגרמו לנזק בקווי החשמל, לבניין החברה, למכשירי החשמל או למכונות החברה.
 • נפילת הרציף או התא של המעלית.
 • ניתוק של השרשרת, כבל התיל או החבל של רציף המעלית.
 • התבקעות או התפוצצות של קולט הגז בעל לחץ הגבוה מלחץ האוויר.
 • תקלה המפסיקה את פעולת מנגנון הבטיחות של המעלית או את מנגנון ההפעלה שלה.
 • התמוטטות או קריסה של עגורן.
 • ניתוק החבל, כבל התיל או השרשרת של הגלגלת, העגורן או הכננת.
 • תקלה, שמשביתה את פעולת מנגנון הבטיחות של העגורן, הגלגל או הכננת או את פעולת מנגנון ההפעלה.

איך מקבלים דמי פגיעה?

במידה ונפגעתם במהלך עבודתכם, תוכלו לממש את זכויותיכם על פי חוק תאונות עבודה באמצעות הגשת הודעה על פגיעה בעבודה והגשת טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה לסניף הקרוב של המוסד לביטוח לאומי, אזור מגוריכם.

לטופס התביעה יש לצרף: תעודה רפואית על אובדן כושר עבודה (זמניקבוע) מטעם בית חולים ציבורי או ממשלתי, או מטעם מרפאת תאונות עבודה או מטעם הרופא בקופת החולים.

כמו כן, במידה וניתן אישור למעסיק לשלם את דמי הפגיעה לעובד בשם המוסד לביטוח לאומי, אזי עליכם להגיש את טופס התביעה באמצעות המעסיק.

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה?

במידה ונפגעתם בעקבות תאונת עבודה, תוכלו להגיש תביעה ולדרוש את קבלת מלוא הזכויות הרפואיות והכלכליות המגיעות לכם. כאמור, ישנם מספר גורמים עיקריים שניתן לתבוע בגין תאונות עבודה, לרבות הבאים: המוסד לביטוח לאומי, חברת הביטוח בה אתם מבוטחים, את המעסיק או את חברת הביטוח של המעסיק (במידה והפגיעה ארעה בגין רשלנותו).

מהו מועד הגשת תביעה בגין תאונת עבודה?

נפגעי תאונות עבודה, המעוניינים לממש את זכויותיהם מתבקשים להגיש את תביעת תאונת העבודה לקבלת דמי פגיעה תוך 12 חודשים מיום אובדן כושר העבודה (זמניקבוע). כאשר הגשת תביעות תאונות עבודה במועד מאוחר יותר, עשויה לפגוע בצורה חלקית או מלאה בזכויות הנפגע בתאונות עבודה בגמלה. לפיכך, עליכם להקפיד על הגשת התביעה בזמן ועל פי הוראות החוק.

לסיכומו של עניין, אם נפגעתם במהלך עבודתכם, פעלו למען מימוש זכויותיכם ופנו עוד היום אל עורך דין המתמחה בתביעות נזיקין בגין תאונות עבודה.