חיפוש עבודה

הכשרת עובדים

תוכן [ הסתר ]

הכשרת עובדים היא תהליך הנתפס כחלק בלתי נפרד מחיי הארגון.

תהליך הכשרת עובדים הינו מימד עקרוני, הנחוץ לתהליכי צמיחתו, קידומו והתפתחותו של המשאב האנושי בארגון.

בשנים האחרונות, אנו עדים לשינויים רבים בזירה הטכנולוגית, עובדה המשפיעה במידה זו או אחרת על כל ארגון וארגון בישראל כמו גם בעולם כולו, ולנוכח שינויים טכנולוגים אלו, מתחזק הצורך בביסוס תשתית הדרכה איתנה, למען הכשרת עובדים בארגון.

תוכנית חניכה והדרכה, הבנויה כהלכה, ושמה דגש על התאמה מקסימאלית בין צורכי הארגון ובין מארג יכולותיו המקצועיות וצרכיו האישיים של ההון האנושי בארגון, היא אשר תסייע להטמעת הידע הנחוץ לקיומו של הארגון, והיא אשר תשמר את הזיקה האישית והמקצועית של העובדים לארגון.

המאמר הבא, מבקש לברר מהי תרומתו של תהליך הכשרת עובדים לתוחלת הארגון? ומהם המימדים המרכזיים, הנחוצים לצורך גיבושה של כל תוכנית הדרכה והכשרה העוסקת במשאב האנושי בארגון.

על מנת לענות על שאלות אלו, המאמר מבקש להתמודד עם הנושא, באמצעות סדרה של שאלות ותשובות.

מהו תהליך הכשרת עובדים ?

אחד מן התהליכים המשמעותיים ביותר עבור עובד חדש בארגון, הינו תהליך הכשרתו וקליטתו בחברה.

לפיכך, מייחסים לתהליך הכשרת עובדים, השפעה רבה על אופן קליטתו של העובד ולתפקודו העתידי בארגון.

מעבר לכך, מחקרים מצביעים על כך כי מבחינה אסטרטגית, השקעה במשאב האנושי בשלב קליטתו ההתחלתי, הינו תהליך התורם לצמיחתו של הארגון.

תהליך ההכשרה הינו תהליך של למידה, שתכליתו העיקרית הינה הקניית כלים פרקטיים ברמה המקצועית וברמה הארגונית, וזאת כדי להביא להסתגלותו והטמעתו של העובד בסביבת הארגון.

כאמור, בתהליך ההכשרה משתתפים מדריכים מקצועיים מחד גיסא, ועובדים חדשים מאידך גיסא, אשר יחדיו פועלים למען כיבוש יעדי תוכנית הכשרת עובדים וקליטתם בחברה.

תוכנית הכשרת עובדים נחשבת לאבן דרך בחיי הארגון, משום שיש בכוחה לשפר ולהטמיע כישורים וכלים מקצועיים, כמו גם נורמות התנהגות וקודים ארגוניים, ולפיכך, נחשבת להשקעה כספית אדירה עבור הארגון.

מלבד זאת, כיום הכשרת עובדים היא תהליך בלתי פוסק, אשר למעשה משתלב באופן מהותי בחיי הארגון, תהליך המווסת מזה, את מסלול הקריירה של העובדים בארגון, ומזה את ההכשרה והצמיחה המקצועית הדרושה לארגון.

גיבוש ובניית תוכנית למען הכשרת עובדים בארגון:

על מנת לגבש מערך הדרכה יעיל ואפקטיבי, יש לבנות תוכנית מאורגנת ומובנית של הכשרת עובדים, תוך התמקדות בפרמטרים הבאים:

 • אבחון והגדרת צורכי הארגון ומטרות ההכשרה
 • ניסוח חזון תוכנית ההכשרה של העובדים בארגון
 • הצבת יעדים כמותיים ויעדים איכותיים לתוכנית ההכשרה וההדרכה הארגונית.
 • בנייתה של תוכנית הכשרה אסטרטגית שנתית, המקיימת קשר מובהק בין מטרות הארגון ובין צורכי המשאב האנושי.

טרם הוצאת תוכנית הכשרת עובדים לפועל, יש לגבש החלטות לוגיסטיות בנוגע לנושאים הבאים:

 • גיבוש תקציב ייעודי למען הדרכת עובדים, הכולל חישוב עלויות ההכשרה, עלות האמצעים הדרושים להעברת תוכנית ההכשרה, ועלות החזקת צוות הדרכה מיומן ומקצועי.
 • קביעת ציר זמן הדרוש לצורך הכשרת העובדים, וגיבוש סדר יום עתידי קבוע.
 • התאמת המתודיקה ההדרכתית לחומר הנלמד בקורס ההכשרה.
 • הצבת יעדים וסטנדרטים עבור צוות ההדרכה עצמו.
 • גיבוש מסלולי הכשרה מגוונים הנותנים מענה מקצועי מקיף למען הכשרת עובדים בארגון כולו, על כל רבדיו המקצועיים והתפקידים השונים הקיימים בארגון.

מהו הרווח הארגוני הקיים בתהליכי הכשרת עובדים ?

ברמה העקרונית, תהליך הכשרת עובדים אשר התנהל בצורה עקבית ומקצועית, אשר הועבר באמצעות צוות הדרכה מיומן ואיכותי, תורם בצורה מעשית לפיתוחו של הארגון, בארבעה מימדים עיקריים:

 • תוכנית ההכשרה מהווה תשתית לשיפור ופיתוח היכולות והכישורים המקצועיים של העובדים, עובדה הבאה לידי ביטוי באיכות התפוקה ומקסום זמני התפוקה של העובדים בארגון.
 • תוכנית ההכשרה משמשת אמצעי יעיל ללימוד הערכים, הנהלים והנורמות הארגוניות מבחינה מקצועית, חברתית ופוליטית.
 • מטרתה העילאית של תוכנית הכשרת עובדים הינה כמובן לחנוך את העובדים החדשים בארגון ולשלבם בארגון, כך שתהיה התאמה מקצועית ואיכותית בין הפרודוקטיביות של העובדים החדשים בארגון ובין מערך העובדים הקיים בארגון.
 • בניית תוכנית למען הכשרת עובדים היא הכלי העיקרי לביסוס והטמעת הידע המקצועי ארגוני.

כיצד נמדדת האפקטיביות של תהליך הכשרת עובדים ?

חלק בלתי נפרד מבניית מערך הדרכה מקצועי למען הכשרת עובדים הינו מדידת האפקטיביות של התהליך.

על מנת לבחון את תרומתה של תוכנית ההדרכה, בתום תהליך ההכשרה יש לבחון את ארבעת הפרמטרים הבאים:

 • ראשית, יש לבחון את נושא שביעות רצונם של החניכים (עובדי החברה העתידיים) מתוכנית ההדרכה, הן מבחינה מקצועית (האם הקורס אכן סייע להם ברכישה והטמעה של כלים מקצועיים ? או שמא קיימים פערי מידע, שטרם נלמדו בתוכנית ההכשרה ?) והן מבחינה אישית (האם תהליך קבלתם לארגון, היה מסביר פנים, האם החזון הארגוני והייעודי של החברה תואר להם, האם תהליך ההסתגלות לסדרי הארגון וכלליו היה חיובי, או שלילי ? ), וזאת באמצעות מילוי שאלוני שביעות רצון.
 • שנית, יש לבחון באופן כמותי האם תהליך הלמידה היה אפקטיבי, זאת באמצעות מבחני ידע.
 • שלישית, יש לבחון את השתלבותם המקצועית של העובדים במקום העבודה, על מנת לבחון הלכה למעשה האם היעדים שהוצבו בתוכנית הכשרת עובדים, אכן באים לידי ביטוי בצורה מוצלחת בשטח, זאת באמצעות תצפיות והעברת שאלונים לדרג הניהולי, הממונה על העובדים שזה עתה התקבלו אל זרועות הארגון, לאחר תהליך הכשרת עובדים.
 • רביעית, יש לבחון כיצד השפיעה תוכנית הכשרת עובדים על הארגון עצמו, כלומר האם גובשו המטרות והיעדים ההדרכתיים שהוצבו בתחילת התוכנית ?, האם תוכנית ההכשרה תרמה לחיזוק הידע המקצועי בארגון, האם השפיעה על תפוקת העובדים, והאם תהליך הכשרת עובדים תרם לביסוס הקשר בין העובד והארגון, את הפרמטרים הללו ניתן לבחון באמצעות תשואות הארגון, פנייה אל לקוחות הארגון מפנים ומחוץ, וכך לדעת מהו הרווח המעשי של תוכנית הכשרת עובדים לארגון.

לסיכום, השקעה בבניית תוכנית הדרכה איכותית ומקצועית, מניבה תרומה משמעותית לארגון, ולכן מהווה תוכנית הכשרת עובדים נכס רווחי לארגון.