פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

הכשרת עובדים

הכשרת עובדים היא תהליך הנתפס כחלק בלתי נפרד מחיי הארגון.

תהליך הכשרת עובדים הינו מימד עקרוני, הנחוץ לתהליכי צמיחתו, קידומו והתפתחותו של המשאב האנושי בארגון.

בשנים האחרונות, אנו עדים לשינויים רבים בזירה הטכנולוגית, עובדה המשפיעה במידה זו או אחרת על כל ארגון וארגון בישראל כמו גם בעולם כולו, ולנוכח שינויים טכנולוגים אלו, מתחזק הצורך בביסוס תשתית הדרכה איתנה, למען הכשרת עובדים בארגון.

תוכנית חניכה והדרכה, הבנויה כהלכה, ושמה דגש על התאמה מקסימאלית בין צורכי הארגון ובין מארג יכולותיו המקצועיות וצרכיו האישיים של ההון האנושי בארגון, היא אשר תסייע להטמעת הידע הנחוץ לקיומו של הארגון, והיא אשר תשמר את הזיקה האישית והמקצועית של העובדים לארגון.

המאמר הבא, מבקש לברר מהי תרומתו של תהליך הכשרת עובדים לתוחלת הארגון? ומהם המימדים המרכזיים, הנחוצים לצורך גיבושה של כל תוכנית הדרכה והכשרה העוסקת במשאב האנושי בארגון.

על מנת לענות על שאלות אלו, המאמר מבקש להתמודד עם הנושא, באמצעות סדרה של שאלות ותשובות.

מהו תהליך הכשרת עובדים ?

אחד מן התהליכים המשמעותיים ביותר עבור עובד חדש בארגון, הינו תהליך הכשרתו וקליטתו בחברה.

לפיכך, מייחסים לתהליך הכשרת עובדים, השפעה רבה על אופן קליטתו של העובד ולתפקודו העתידי בארגון.

מעבר לכך, מחקרים מצביעים על כך כי מבחינה אסטרטגית, השקעה במשאב האנושי בשלב קליטתו ההתחלתי, הינו תהליך התורם לצמיחתו של הארגון.

תהליך ההכשרה הינו תהליך של למידה, שתכליתו העיקרית הינה הקניית כלים פרקטיים ברמה המקצועית וברמה הארגונית, וזאת כדי להביא להסתגלותו והטמעתו של העובד בסביבת הארגון.

כאמור, בתהליך ההכשרה משתתפים מדריכים מקצועיים מחד גיסא, ועובדים חדשים מאידך גיסא, אשר יחדיו פועלים למען כיבוש יעדי תוכנית הכשרת עובדים וקליטתם בחברה.

תוכנית הכשרת עובדים נחשבת לאבן דרך בחיי הארגון, משום שיש בכוחה לשפר ולהטמיע כישורים וכלים מקצועיים, כמו גם נורמות התנהגות וקודים ארגוניים, ולפיכך, נחשבת להשקעה כספית אדירה עבור הארגון.

מלבד זאת, כיום הכשרת עובדים היא תהליך בלתי פוסק, אשר למעשה משתלב באופן מהותי בחיי הארגון, תהליך המווסת מזה, את מסלול הקריירה של העובדים בארגון, ומזה את ההכשרה והצמיחה המקצועית הדרושה לארגון.

גיבוש ובניית תוכנית למען הכשרת עובדים בארגון:

על מנת לגבש מערך הדרכה יעיל ואפקטיבי, יש לבנות תוכנית מאורגנת ומובנית של הכשרת עובדים, תוך התמקדות בפרמטרים הבאים:

טרם הוצאת תוכנית הכשרת עובדים לפועל, יש לגבש החלטות לוגיסטיות בנוגע לנושאים הבאים:

מהו הרווח הארגוני הקיים בתהליכי הכשרת עובדים ?

ברמה העקרונית, תהליך הכשרת עובדים אשר התנהל בצורה עקבית ומקצועית, אשר הועבר באמצעות צוות הדרכה מיומן ואיכותי, תורם בצורה מעשית לפיתוחו של הארגון, בארבעה מימדים עיקריים:

כיצד נמדדת האפקטיביות של תהליך הכשרת עובדים ?

חלק בלתי נפרד מבניית מערך הדרכה מקצועי למען הכשרת עובדים הינו מדידת האפקטיביות של התהליך.

על מנת לבחון את תרומתה של תוכנית ההדרכה, בתום תהליך ההכשרה יש לבחון את ארבעת הפרמטרים הבאים:

לסיכום, השקעה בבניית תוכנית הדרכה איכותית ומקצועית, מניבה תרומה משמעותית לארגון, ולכן מהווה תוכנית הכשרת עובדים נכס רווחי לארגון.לנושא הכשרת עובדים התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא הכשרת עובדים.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - הכשרת עובדים