חיפוש עבודה

ביטוח מנהלים

תוכן [ הסתר ]

ביטוח מנהלים הוא תוכנית חיסכון, שמטרתה להעניק לעובדים שכירים או למנהלים, כיסוי ביטוחי למקרה פטירה, למקרה של אובדן כושר עבודה, או לעת זקנה ופרישה לגמלאות.

היצע קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים הקיימים במשק הישראלי והתנאים השונים שמציעה כל קרן למבוטחיה, מחייבת בדיקה פרטנית של כל פנסיה או ביטוח מנהלים, כדי שיהיה ניתן לתכנן כראוי את תקופת הפנסיה והפרישה המיוחלת לגמלאות.

אז לפני שאתם חורצים את דינכם הפנסיוני, כדאי לקבל ייעוץ פנסיוני מאיש מקצוע, שיוכל לשרטט לכם תמונת מצב נוכחית ועתידית של חסכונכם הפרטי עד גיל פרישה, תוך ביצוע מחקר של השוואת ביטוח מנהלים ובדיקת התשואה של כל פנסיה ופנסיה, גובה דמי ניהול הפנסיה ומס הכנסה, החל עליה.

ומכיוון שמדובר בעתידכם, ובנושא העשוי להשפיע מאוד על איכות חייכם, ועל יכולתכם להתקיים בכבוד, רצוי שתדעו את מכלול הזכויות המגיעות לכם מתוקף החוזה של ביטוח מנהלים.

מה זה ביטוח מנהלים ?

ביטוח מנהלים הוא ביטוח פנסיוני של עובדים שכירים, המשלב בין תוכנית חיסכון לגיל פרישה וביטוח חיים.

למי מיועד ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים מיועד גם לעובדים שכירים וגם למנהלים.

מהם הסיכונים המכוסים בביטוח מנהלים ?

היות וביטוח מנהלים הנו בבסיסו תוכנית ביטוח חיים, אזי הסיכונים המכוסים בביטוח זה מהווים כיסוי ביטוחי למקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה, והענקת הבטחת הכנסה עתידית, הנעשית באמצעות הפרשה קבועה לטובת חסכון לגיל פרישה, שמטרתו להעניק ביטחון סוציאלי וכלכלי עתידי למבוטחים בביטוח מנהלים.

מי נושא באחריות התשלום של ביטוח המנהלים ?

האחריות להפרשת דמי ביטוח מנהלים והפרשת תגמולים ופיצויים, הנה הדדית, ונחלקת באופן יחסי בין המעסיק, שהוא בעל הפוליסה, ובין עובדו, שהוא המבוטח.

כיצד בא לידי ביטוי הגמול הכספי על ביטוח מנהלים?

1.ביטוח חיים - מטרתו להעניק הבטחת הכנסה למשפחתו של המבוטח במקרה פטירתו. גובה ההכנסה יקבע באופן אישי, על פי החלטת המבוטח, ובהתאם לתנאי הפוליסה הנחתמת עימו.

2.ביטוח אובדן כושר עבודה - מטרתו להעניק למבוטח את היכולת להכנסה חודשית קבועה(קצבה) במקרים של מחלה, תאונה או נכות. גובה הקצבה עומד על 75% מהשכר המבוטח ותשלומה כרוך, בתקופת המתנה מצד המבוטח. בכל תקופה זו, יזכה המבוטח להעברה חודשית של קצבה למטרות חיסכון לגיל הפרישה. נכות חלקית מזכה את המבוטח בחלק יחסי של קצבה, כפי שנקבע בחוזה הפוליסה.

3.חיסכון לגיל פרישה- מטרתו להעניק למבוטח הכנסה חודשית בעת הפרישה לגמלאות. המבוטח יכול להחליט אם יהיה מעוניין לקבל את כספי החיסכון כקצבה חודשית (המחויבת במס), כהון (ניכוי המס יחול רק על כספים חייבים במס) או שילוב שניהם.

מהו שיעור ההוצאה התקופתית של מבוטח ביטוח מנהלים?

לשם כך, נבחין בין שתי פוליסות של ביטוח מנהלים: בסיסי ומשלים:

1.פרמיה - הסבר: שכר המשולם לחברת הביטוח בגין ביטוח מנהלים.

ההוצאה על דמי ניהול פרמיה בסיסית הנה הדרגתית: שנה ראשונה- 13% ואחר כך ירידה הדרגתית עד ל-5% הנפרשת על תקופה של שתיים עשרה שנה.

ההוצאה על דמי ניהול פרמיה משלימה היא 7% באופן קבוע.

2.דמי ניהול - הסבר: כספים הנגבים באמצעות קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות הביטוח עבור ניהול כספי הפנסיה של המבוטח.

ההוצאה על דמי ניהול בפוליסה הבסיסית היא: אחוז אחד מהחיסכון הצבור.

ההוצאה על דמי ניהול בפוליסה משלימה עומדת על עד 1.4% מהחיסכון שנצבר.

3.חישוב פדיון - הסבר: קבלת התשלום המגיע מכספי ביטוח מנהלים לפי מועד הפירעון שנקבע בחוזה.

במידה והמבוטח ישבור את חסכונו, כבר בשנים הראשונות, במקרה של פוליסה בסיסית הוא צפוי לקנס, שכן העיקרון המוביל הוא שכדאי ("וצריך") לפדות את הסכום לקראת גיל הפרישה. לעומת זאת, במקרה של פוליסה משלימה, המבוטח יכול לפדות את החיסכון בכל מועד בו הוא חפץ.

על ההבדל שבין ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל:

•ביטוח מנהלים: תוכנית ביטוח, המושתתת על הפרשות הדדיות של תגמולים ופיצויים מצד המעסיק ומצד המעביד, הנועד למטרת צבירת חיסכון כלכלי עתידי וביטוח חיים במקרים של מחלה, תאונה, נכות או אובדן כושר עבודה.

•קרן פנסיה: מוגדרת כאפיק חסכון, שמטרתו להבטיח קצבת הכנסה מגיל הפרישה ועד כלות (למבוטח ולמשפחתו), כמו גם ביטוח העובד במקרים של אובדן כושר עבודה. התשלום לקרן משולם בהתאם לגובה פרנסתו של המבוטח, לאורך כל שנות עבודתו.

•קופת גמל: מוגדרת כאפיק חיסכון, שמטרתה להקנות הטבות מס למבוטח. גובה הסכום המועבר לקופה ומועד משיכת הסכום שנצבר בקופה, ייקבע בהתאם להסדר התחוקתי של קופת הגמל.

בהתחשב בעובדה, כי בישראל קיימות חברות ביטוח רבות, כגון: מגדל, כלל, הראל, מנורה, הפניקס ועוד, חשוב לבצע סקר השוואתי של ביטוחי מנהלים, שמטרתו לבחון את האספקטים והתנאים השונים בכל חברה וחברה (כמו: גובה דמי הניהול, תשואת הביטוח, ההטבות במס ועוד), על מנת לברור מבין האפשרויות הרבות את האופציה הביטוחית הטובה ביותר עבורכם.

אם ברצונכם להעמיק את הידע בנושא ביטוח מנהלים, היכנסו לאתר:

ביטוח

לאתר מבטח סימון ותוכלו למצוא שפע של מידע בעניין.