חיפוש עבודה

קרן פנסיה

תוכן [ הסתר ]

קרן פנסיה היא אחת מן העסקאות החשובות, שעושה אזרח ישראלי בחייו למען ביטחונו הכלכלי העתידי.

לאור הרפורמה, שנעשתה בשנים האחרונות בשוק קרנות הפנסיה, ולאור התחרות הקיימת בענף זה, קיימת חשיבות רבה להכרת ההיבטים השונים הכרוכים בחיסכון הפנסיוני באמצעות קרן הפנסיה.

מאמר זה מבקש לבאר את מכלול המושגים הנלווים למונח קרן פנסיה, מתוך מטרה להכיר את הזכויות והחובות המגיעות בחוק לעמיתי ומבוטחי קרן פנסיה בישראל.

אולם, טרם נעסוק בפירוש המושג קרן פנסיה, נברר מהן האלטרנטיבות הקיימות בשוק ההון הישראלי, לטובת חיסכון פנסיוני.

אם כך, מהן הדרכים בהן ניתן לבצע חיסכון פנסיוני?

כיום ניתן לחסוך לפנסיה בשלושה אפיקים שונים: קופות גמל, ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה.

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה הנה קופת חיסכון ארוכת טווח, שמטרתה להבטיח לעובד שכיר או עצמאי, הכנסה עתידית לתקופת הפרישה, בכדי להקנות לו ולבני משפחתו (שאיריו) קצבה חודשית קבועה, אשר תאפשר איכות חיים לעת זקנה. ההצטרפות לחיסכון קרן פנסיה, נעשית באמצעות המעסיק או באופן פרטי, כאשר הקצבה מחושבת על סמך שכר המבוטח לאורך שנות חברותו בקרן, וכן על סמך תקנון הקרן. מלבד זאת, קרנות הפנסיה בישראל, מתנהלות בהתאם לתכתיבי הממונה על שוק ההון, הוראות פקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה (1964)

וחוק הפיקוח על עסקי הביטוח (1981).

נהוג לחלק את שוק קרנות הפנסיה בישראל לשני סוגים עיקריים:

קרן פנסיה ותיקה - היא קרן פנסיה, שפעלה בישראל עד ינואר 1995. קרנות הפנסיה הותיקות היו שייכות לארגוני עובדים גדולים או להסתדרות ("מבטחים", "מקפת" ו קג"מ"מיטבית"), כאשר אפיק ההשקעה העיקרי היה באגרות חוב ממשלתיות בריבית מסובסדת.

על אף העובדה, כי קרנות הפנסיה הוותיקות, נחשבו לאפיק חיסכון מוביל (מפאת העובדה כי קצבאות אלו שולמו בהסתמך על הוותק שצברו המבוטחים בעבודתם), ברבות השנים נמצא כי הן גירעוניות. בתגובה לכך (אך, באיחור רב) בוצעה תוכנית הבראה מקיפה למען הצלת זכויות המבוטחים וכספיהם, אולם צעד זה הביא לדרדור המצב ולשחיקה של 20% בערך הקרנות. כתוצאה מכך, החליטה הממשלה להפסיק לאלתר את כניסתם של חברים נוספים לקרן ולפתוח קרנות פנסיה חדשות.

קרן פנסיה חדשה - הנה קרן פנסיה הפועלת בישראל לפי הוראות הממשלה מינואר 1995. כאשר, בסיס ההשקעה של קרנות אלו, נשען על תשואה של רווחי הקרן והשקעה של 70% באגרות חוב ממשלתיות בריבית מסובסדת.

למה זכאי מבוטח בקרן פנסיה?

מבוטח בקרן פנסיה זכאי לשלושה כיסויים עיקריים:

1.קצבת זקנה - משהגיע המבוטח לגיל פרישה, זכאי הוא לקצבת זקנה חודשית לכל החיים, המשולמת מכספי קרן הפנסיה וגובהה נקבע על פי תכתיבי תקנון הקרן, ובהתאם להפרשי השכר שהועברו לקרן על ידי המבוטח ומעסיקו. את הקצבה ניתן לפדות בשני אופנים: היוון חלק יחסי מהפנסיה הצבורה (עד 25%) כמענק חד פעמי (במהלך תקופת ההיוון תקטן הפנסיה החודשית בהתאם), או כסכום חודשי קבוע, כלומר, קצבה.

2.קצבת נכות - במקרים של אובדן כושר עבודה מלאיחסי בגין תאונה או מחלה, תשולם למבוטח בקרן פנסיה מקיפה, קצבת נכות חודשית מלאה או יחסית עד לגיל פרישתו (זאת בהתאם למסלול ותנאי הפנסיה של הקרן בה הוא מבוטח).

3.קצבת שאירים - במידה והמבוטח נפטר וטרם הגיע לגיל פרישה, ובמידה והיה מבוטח בקרן פנסיה מקיפה, שאיריו (בני משפחתו- אלמנה אלמן וילדים עד גיל 21) יהיו זכאים לקצבה חודשית קבועה במשך כל ימי חייהם.

* חשוב להזכיר כי תנאי קרן הפנסיה וגובה הקצבה, תלויים בתקנון הפנסיה ובמסלול הפנסיה בו בחר המבוטח.

מהו גובה דמי התגמול המופקדים עבור קרן פנסיה?

גובה דמי התגמול הוא הסכום היחסי מהשכר החודשי, שמופרש על ידי המעסיק והעובד לקרן הפנסיה. כאשר העובד מפריש תגמולים בשיעור של 5.5% - 7% משכרו החודשי, ואילו המעסיק מפריש תגמול בשיעור של 6% -7.5% ופיצויים בגובה של 6% מהשכר החודשי.

מהו גובה דמי הניהול עבור קרן פנסיה?

עלות דמי הניהול של קרן הפנסיה, משתנה בהתאם לשלבים הבאים:

א.שלב ההפקדה - עלות ניהול כספי ההפקדה בשלב זה, הנו 6% מהסכום המופקד.

ב.שלב צבירת הכסף - עלות דמי הניהול השנתיים, הנגבים פעם ברבעון הנם: 0.5% מהיתרה הצבורה.

ג.שלב קבלת הכסף (גיל פרישה)- עלות דמי ניהול בגין מענק חד פעמי(הוון), גוררת קנס, שגובהו 0.25% עבור כל שנת וותק בקרן.

אילו הטבות מס ניתנות עבור קרן פנסיה?

הטבות המס הניתנות על העברת הפקדות לקרן הפנסיה הן:

1.זיכוי של 35% מהפנסיה, בעת הפקדת הכסף לקרן (בהתאם לתקרת השכר הקבועה בתקנון הקרן).

2.פטור ממס על הרווחים המצטברים של העמיתים בקרן הפנסיה.

3.הטבת מס בגין משיכת פנסיית זקנה של עד 35% מהפנסיה.

יתרונות קרן פנסיה:

1.גב ממשלתי - חלק גדול מכספי העמיתים מושקעים באגרות חוב ממשלתיות, המבטיחות כי שווי ההשקעה יגדל בגין ריבית גבוהה, נתון המקנה ביטחון כלכלי (פחות סיכונים).

2.תעריף קולקטיבי - בשל העובדה כי תעריף הביטוח מחושב בצורה קולקטיבית, מתקבל תעריף נמוך בהשוואה לנתיבי חיסכון אחרים.

3.דמי ניהול נמוכים ביחס לביטוחים פנסיונים אחרים.

4.קרן פנסיה מאפשרת לכל עמית לבחור את המסלול האישי בו הוא חפץ.

5.קרן הפנסיה מבטיחה לעמיתיה הפעלת מנגנון איזון אקטוארי (מצב שפירושו כי קיים איזון בין ההתחייבות לזכויות הפנסיה של המבוטחים ובין נכסי הקרן), מונעת מצבים של גירעונות ומבטיחה את יציבות הקרן.

חסרונות קרן הפנסיה:

1.כל משיכה כספית שאיננה משולמת כקצבה חודשית, מחויבת בתשלום מס (חוץ מאשר מצב חד פעמי, לקראת גיל פרישה).

2.כל משיכה של כספי הקרן, טרם גיל הפרישה, פוגעת בזכויות העמית.

כיצד מחושבת קרן פנסיה?

גובה קרן פנסיה ותיקה תחושב כך: השכר הממוצע במהלך כל שנות העבודה כפול שיעור הצבירה, שהוא 2% לשנה. ואילו גובה קרן פנסיה חדשה, תחושב לפי: שיעור התשואה, שהושג באמצעות מנהלי ההשקעות של הקרן, מדי שנה.

לסיכום, הבחירה במסלול קרן פנסיה מסוים היא החלטה כבדת משקל שיש לה השלכות כלכליות עתידיות, לכן מומלץ לקבל חוות דעת מקצועית של יועץ פנסיוני, שיוכל לסייע בבחירת קרן הפנסיה המתאימה והנכונה ביותר עבורכם.

אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנושא קרן פנסיה, היכנסו לאתרים הבאים:

באתר פנסיה נט תוכלו למצוא מידע השוואתי על קרנות פנסיה בשוק הישראלי, ומידע על מושגים בתחום שוק ההון.

ובאתר Ynet יסבירו לכם כיצד לבחור נכונה בקרן פנסיה מתאימה.