פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

זכויות עובדת בהריון

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

זכויות עובדת בהריון הן מקבץ של זכויות מגן, הניתנות לנשים עובדות, במהלך תקופת היריון ולידה, מתוקף חוק עבודת נשים (1954).

ואומנם, על אף ההגנות הנרחבות הכלולות במארג זכויות עובדת בהריון, עדין ישנן מגבלות המצרות על הגנתה של אישה הרה עובדת.

אם כך, לאור עובדות אלו, קיימת חשיבות רבה לידיעה והכרה מלאה של זכויות עובדת בהריון ולכן, המאמר הבא מבקש לאגד לידי יריעה אחת, את מקבץ חוקי המגן החלים על אישה עובדת בתקופת הריונה, בתקופת חופשת הלידה, ובעת חזרתה למקום עבודתה.

הידעת?

מזל טוב, את בהריון!

אולם טרם נעסוק בזכויות, הנה כמה עובדות סטטיסטיות מעניינות, אך מאכזבות, על מעמדן של נשים הרות ועובדות בישראל:

לפי נתוני דו"ח הנשים בישראל לשנת 2006, שנתוניו פורסמו בספר שהוציאה שדולת הנשים בישראל, ניכר, כי על אף שמדינת ישראל נמצאת במקומות הראשונים במתן סיוע ותמיכה בטיפולי הפריה להורים, היא אחת מהמדינות המפגרות, בכל הקשור לזכויות האם העובדת, ולראיה: חופשת הלידה בישראל היא מהקצרות בעולם- ארבע עשר שבועות של חופשה בתשלום בלבד, זאת לעומת מדינות אירופאיות, כגון: שבדיה, דנמרק ונורבגיה אשר בהן אורך חופשת הלידה ללא תשלום המגיעה לנשים על פי חוק, הינה: 96, 50 ו- 53 שבועות בהתאמה.

נהוג לחלק את מארג זכויות עובדת בהריון לשלוש קטגוריות שונות: מארג זכויות עובדת בהריון, מארג זכויות עובדת לאחר לידה ומארג זכויות עובדת בעת חזרתה לעבודה מחופשת הלידה.

הואיל וכך, המאמר יעסוק בהתאמה בשלושת הקטגוריות השונות של הזכויות כמו גם החובות השונות החלות על העובדת או המעביד, ויבאר את משמעותן.

מהן זכויות עובדת בהריון?

בפרק זה נסקור את הזכויות והחובות של עובדת במהלך תקופת ההיריון, והן:

* ככלל, בכל הקשור לנושא ההפריות, דין עובדת כדין עובד. מעבר לכך, אסור למעסיק לפטר עובדת (או עובד) במהלך טיפולי ההפריה או בתקופה של עד 150 יום מתום היעדרותה בגין טיפולי ההפריה, למעט בהינתן אישור לכך ממשרד העבודה והרווחה.

כאמור, אם מעסיק קיבל אישור מיוחד לפיטורי עובדת הרה (או עובדת ששבה מחופשת לידה- עד 45 יום) ממשרד העבודה והרווחה, לאחר שהצליח להוכיח כי סיבת הפיטורין אינה בגין היות העובדת בהריון, אזי יש ביכולתו לפטרה.

אם כן, הצעד הבא לאחר הבנת זכויות עובדת בהריון הנו הבנת זכויות עובדת לאחר לידה.

מהן זכויות עובדת לאחר לידה?

בפרק זה נסקור את הזכויות והחובות של עובדת לאחר תקופת הלידה ובמהלך חופשת לידה, והן:

חשוב לציין כי, הורים מאמצים זכאים למענק לידה (אם ילדם נמסר להם עד היותו בן 10) וכמו כן, במידה ויולדת נפטרה, האפוטרופוס או בן זוגה זכאים למענק.

בנוסף לכך, זכאית היולדת לתשלום חופשת לידה מהמוסד לביטוח לאומי, זאת באמצעות הגשת בקשה, תוך צירוף האישורים המתאימים לביטוח לאומי.

לפי הוראות החוק, אסור למעביד להעסיק עובדת בחופשת לידה, אסור למעסיק לפטר עובדת במהלך חופשת לידה, ובמהלך תקופת חופשת הלידה נשמר רצף יחסי עובד מעביד וכל זכויותיה של העובדת, בגין הוותק שצברה בעבודתה. כמו כן, במהלך חופשת הלידה יופרשו מצד המעסיק, כל תשלומי קרן ההשתלמות והפנסיה לעובדת, במידה והעובדת תפריש את חלקה. עובדת, שתינוקה לא נותר בחיים זכאית לחופשת לידה מלאה (ואם ברצונה לקצר את חופשת הלידה, היא רשאית לעשות כן לפחות שלושה שבועות לאחר הלידה ובצירוף אישור רפואי בכתב. עובד, שבת זוגתו ילדה, זכאי אף הוא לחופשת לידה חלקית (בתנאי שאשתו ויתרה על יתרת החופשה, החל מתום מועד ששת שבועות החופשה שעברו מיום הלידה). חופשת לידה (או חופשת אימוץ), אף מגיעה לעובדת או עובד המאמצים ילד עד גיל 10, מיום הודעת פקיד הסעד על אישור האימוץ.

החוק קובע, כי גם עובדת המאמצת ילד עד גיל 13 תהא זכאית לפיצויי פיטורין אם התפטרה, לצורך הטיפול בו. במידה והתפטרה העובדת אחרי הלידה כדי לטפל בתינוקה, אזי תהא זכאית לדמי אבטלה רק לאחר 90 יום ממועד התפטרותה, וזאת בתנאי שהיא חתמה בלשכה, אך לא נמצאה לה עבודה.

לפי הוראות החוק אסור למעסיק לפטר עובדת בעת תקופת חופשת הלידה ועד 45 יום ממועד חזרתה לעבודה מחופשת לידתה. כמו כן, אסור למעסיק לפטר עובדת הנמצאת בחל"ת, בגין חופשת לידה, ועד 45 יום ממועד חזרתה לעבודה מחופשת הלידה, למעט מקרים בהם ניתן אישור מיוחד לכך ממפקחת עבודה אזורית.

כעת, הנדבך המתבקש לאחר הבנת מארג זכויות עובדת בהריון וזכויות עובדת לאחר לידה, הנו הכרת זכויות עובדת בעת חזרתה לעבודה מחופשת הלידה.

מהן זכויות עובדת בעת חזרתה לעבודה בתום חופשת הלידה?

בפרק זה נסקור את הזכויות והחובות של עובדת בעת חזרתה לעבודה בתום חופשת הלידה.

לסיכום, אם פגעו באחת מזכויותיך או אם ברצונך לדעת מידע נוסף על זכויות עובדת בהריון או לאחר לידה תוכלי לפנות לערוצים הבאים:לנושא זכויות עובדת בהריון התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא זכויות עובדת בהריון.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - זכויות עובדת בהריון