חיפוש עבודה

הטרדה מינית במקום העבודה

דוגמה אחרת ? אם עובד או מעסיק נוגעים בעובד אחר ללא הסכמה, זוהי גם כן הטרדה מינית. כך גם הצעות חוזרות ונשנות לעובד אחר, אשר יש בהן אופי מיני, ונענות שוב ושוב בשלילה הינן הטרדה מינית. במידה והעובד נמצא בעמדה נחותה מהמטריד במקום העבודה, אין צורך להוכיח אי הסכמה.

אם מעסיק מציע הצעות מיניות לעובדת אשר כפופה לו, והיא מגיבה בהתנגדות אילמת או שקטה, זוהי עדיין הטרדה מינית. זה נובע מכך שעובדות במצבים מסוימים ימנעו מלהתנגד בצורה מפורשת על מנת שלא לסכן את מקום העבודה שלהן.

מקרים נוספים של הטרדות מיניות במקום העבודה:

אם המעביד מקיים מגע מיני עם העובדת, ולאחר מכן היא מסרבת, והוא ממשיך לבקש מגע, זוהי הטרדה.

במקרה של עמית לעבודה, שאיננו ממונה על העובדת, מציע הצעה מינית, על העובדת לגלות התנגדות גלויה להצעתו כדי שתחשב הצעה נוספת להטרדה מינית.

בואו ניקח מקרה לדוגמה. נאמר שגדי ואוסנת עובדים באותו המקום. גדי מאוד רוצה לצאת עם אוסנת, אולם אוסנת איננה מעוניינת בגדי. גדי מנסה להתחיל עם אוסנת, ומזמין אותה לארוחת ערב בדירתו. אוסנת אומרת בקול רם לגדי שהיא לא מעוניינת לצאת איתו, ומוודאת שסיוון עמיתתה לעבודה שומעת זאת. אם גדי ימשיך ויזמין אותה לבילוי משותף יום למחרת - זה יחשב להטרדה. אותו הדבר נכון גם למגע גופני כלשהו. גם אם זהו מגע תמים, אם מי שנגעו בה מצהירה מפורשות שזה לא לרוחה ושהיא מתנגדת לכך, מגע נוסף יחשב להטרדה מינית.

ניקח מקרה נוסף שנחשב להטרדה. ניקח שוב את גדי ואוסנת. גם אם גדי לא מציע הצעה מינית, או בעלת אופי מיני, ורק מתייחס למראה שלה שוב ושוב, למורת רוחה של אוסנת, זוהי הטרדה מינית. גדי פונה לאוסנת ואומר לה: אני אוהב איך שהחזה שלך נראה בחולצה הזאת ? זוהי עילה להטרדה מינית.

אפילו התייחסויות לא מילוליות יכולות להחשב לתוך קטגוריית הטרדה מינית במקום העבודה. התייחסויות אלו כוללות מבטים, קריצות, ואף בהיות ממושכות, כמו נעיצות בחזה.

אם מעביד שולח לעובדת אימייל הכולל קישורים לאתרים פורנוגרפיים, זוהי הטרדה מינית. במקרה של עמית לעבודה, הודעות אלו צריכות להשלח לפחות פעמיים כדי להחשב הטרדה מינית במקום העבודה.