פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»

סוגי עובדים

בעולם העבודה המודרני קשת רחבה של סוגי עובדים. בעשורים האחרונים, לנוכח תמורות כלכליות וטכנולוגיות שונות, צמחו צורות העסקה מגוונות שהביאו לידי חלוקה קטגורית אופיינית של סוגי עובדים בנוף הארגוני העסקי.

מטרת המאמר למנות את הקטגוריות המרכזיות של סוגי עובדים בארגונים ועסקים שונים בשוק העבודה המודרני, ולאמוד את ההבדלים והמשמעויות הנלוות בתנאי ההעסקה השונים של סוגי עובדים הקיימים בארגון.

סוגי עובדים ואופי העסקתם

הגדרת מעמדו של עובד בארגון נקבעת לרוב בראשית ימי העסקתו על פי הסטאטוס החוזי הנחתם עימו, כאשר בנוסף לכך לכל עובד מאגר של זכויות וחובות המגיעים לו כחוק.

ניתן להבחין במספר קטגוריות מרכזיות של סוגי עובדים בשוק העבודה הישראלי:

בהקשר זה חשוב לציין כי צרכים שונים העשויים להתעורר בכל ארגון וחברה מחייבים הרכב כוח אדם שונה, ומכאן כי כל חברה עשויה להעסיק קשת רחבה של סוגי עובדים בזמנים שונים.

דינאמיקת היחסים המתפתחת בין סוגי עובדים בארגון

אין זה סוד כי בכל ארגון קיימת היררכיה של סוגי עובדים. בכל ארגון קיים יחס בלתי מאוזן בין היחס שמקבלים עובדים קבועים לבין עובדים זמניים בארגון, עובדה שלרוב מכתיבה את דינאמיקת היחסים בין העובדים בארגון.

נדבך נוסף, המכתיב את אופי היחסים וההיררכיה בין סוגי עובדים שונים בחברה, נקבע לנוכח הזכויות וההטבות הסוציאליות להן זוכים עובדים מן המניין בחברה, לעומת עובדים זמניים או עובדי קבלן המועסקים בחברה שאינם זוכים להטבות אלה.

פערי השכר הקיימים בחברה עבור סוגי עובדים שונים, עשויים לגרום לאינטריגות פנימיות בין עובדים, עובדה המכתיבה את טיב היחסים בין סוגי העובדים השונים ומנציחה את הסטאטוס הנמוך של עובדים זמניים או עובדי קבלן המועסקים בחברות בישראל.

אם כך כיצד ניתן ליצור אווירה חיובית, הדדית וחברית בין סוגי עובדים שונים בארגון? התשובה על כך אינה פשוטה משום שהיא מחייבת נקיטת צעדים מצד ההנהלה למען שיתוף העובדים הזמניים בהוואי החברה , אולם אין ספק כי לצעדים חקיקתיים המטיבים את מעמדם, שכרם וזכויותיהם של עובדים אלו יש משמעות חיובית העשויה להשפיע לטובה על דינאמיקת היחסים בין סוגי העובדים בארגון.

סוגי עובדים והצורך בתחלופת עובדים

אופיו הדינאמי של שוק העבודה המודרני מאופיין בתחלופה גבוהה של עובדים, כאשר על פי רוב יבחר הארגון להעסיק סוגי עובדים שונים בהתאם לצרכיו הכלכליים ומטרותיו המשתנות.

תופעה ראשונה העשויה להסביר את הצורך בתחלופה של סוגי עובדים בארגון טמונה במושג "שחיקה".

שחיקה היא תופעה שכיחה בקרב עובדים החשים עייפות פיזית ונפשית בגין עיסוק ממושך בעבודה בעלת אופי תובעני ולחוץ.

חברות רבות המוצאות כי תופעת השחיקה של עובדיה מסבה להן נזק כלכלי רב בגין ירידה דרסטית ומתמשכת בפריון העבודה ותפוקת העובדים, תנקוט על פי רוב בצעדי פיטורין ובגיוס של סוגי עובדים חדשים לחברה.

תופעת השחיקה אופיינית במיוחד לתחום ההייטק הנתפס כמקצוע תובעני ולחוץ הגוזל שעות השקעה ארוכות ורבות, עובדה המסבירה את אחוז תחלופת העובדים המאפיין חברות אלה כמו גם את תזזיות הקריירה בענף זה.

הבדלים בין סוגי עובדים ברמת המחויבות הארגונית

מחויבות ארגונית של עובד מוגדרת כמידת מעורבותו, הזדהותו ומוכנותו להישאר בחברה בה הוא מועסק.

ניתן לקשר בהתאמה את רמת המחויבות הארגונית של העובדים בארגון על סמך החלוקה הקטגורית של סוגי עובדים בארגון.

בהקשר זה ניתן לראות כי היררכיית המחויבות הארגונית הנוצרת בקרב סוגי עובדים שונים בארגון עשויה להכתיב את אופי היחסים המתנהלים בין העובדים, ההנהלה ומקום העבודה, ואף עשויה להוות סיבה לתחלופת עובדים בחברה.

בדומה למידת מחויבותם המשתנה של סוגי עובדים בחברה, ניתן לראות כי רמת האוטונומיה התפקודית הניתנת לכל בעל תפקיד בחברה היא פונקציה התלויה בהכרח במעמדו העסקתי, קרי, סוג העובד.

מכל מקום, במאמר זה הגדרנו צורות העסקה שונות של סוגי עובדים הקיימות בשוק העבודה הישראלי, ואת המשמעויות הנלוות לכך הן מנקודת המבט הארגונית והן מנקודת מבט צרכנית, נתונים העשויים לעזור לכל עובד בעת חיפוש עבודה.לנושא סוגי עובדים התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא סוגי עובדים.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - סוגי עובדים

עוד על סוגי עובדים: