פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

עובד קבלן ועובד כח אדם

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

מאמר זה, מבקש לערוך השוואה בין המושג עובד קבלן ובין המושג עובד כח אדם, מתוך מטרה לאמוד ולהצביע על ההבדלים והפערים הקיימים בחוק, מבחינת מארג הזכויות והחובות המוטלות על עובד קבלן מחד גיסא ועל עובד כח אדם מאידך גיסא, וכן לסקור את הדילמות הנפוצות העשויות להופיע על רקע העסקה פוגעת של עובדים בישראל.

הידעת ?

פסקי דין מוכיחים, כי חובת הבדיקה באם משכורתו של עובד כח אדם משולמת לו, בהתאם לחוק שכר מינימום, מוטלת על המעסיק המשתמש בשירותיה של חברת כוח האדם, ואף יתרה מכך, במידה וקבלן כח האדם מפר את חובותיו כלפי עובדיו עוברת חובת יתרת תשלום שכרו של עובד כח אדם על מעסיקו בפועל של העובד.

על עובד כח אדם, עובד קבלן ועל מה שביניהם:

אחד מדפוסי העבודה הרווחים בישראל הנו העסקת עובד קבלן. ניתן להבחין בין שתי צורות העסקה שונות: האחת, העסקת עובד באמצעות קבלן כח אדם, והשנייה העסקת עובד באמצעות קבלן שירותים. קבלן כח אדם, מורשה על פי חוק, לספק שירותי כח אדם בשלושה מישורים שונים: מתן שירותי ייעוץ תעסוקתי ומידע מקצועי למועמדים פוטנציאלים בשוק העבודה, הפעלת שירותי מיון והשמה של כוח אדם, וגיוס כוח אדם עבור ארגונים חיצוניים. במקרה של גיוס כוח אדם עבור ארגונים חיצוניים, קבלן כוח האדם הנו המעסיק בחוק של העובד, ולפיכך מחויב ליחסי עובד מעביד (כלומר: תשלום שכרו החודשי, ושמירה על תנאיו וזכויותיו של העובד לפי חוק העסקת עובדים ועל סמך הסכמים קיבוציים), בעוד החברה בה מועסק עובד כח אדם הינה המעסיקה בפועל של העובד ולכן, אינה מחויבת ליחסי עובד מעביד.

לעומת זאת קבלן שירותים, הנו ספק העוסק במכירת חבילות שירות בתחומים מסוג: שמירה, ניקיון, תחזוקה ואבטחה. קבלן שירותים איננו מוגדר כספק כוח אדם, אלא כספק עבודה או שירות ולפיכך, אינו מחויב לחוק העסקת עובדים. נתון המחבל בזכויותיו של עובד קבלן המועסק אצל קבלן שירותים.

מהן הסיבות להעסקת עובד קבלן או עובד כח אדם בחברה ?

מהו מארג הזכויות של עובד כוח אדם ?

על פי חוק העסקת עובדי קבלן כח אדם (1996), בנוסף לזכויות המגן הבסיסיות המגיעות לכל עובד בישראל (לרבות: ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, הגנת שכר, תשלום שכר מינימום, דמי מחלה, פיצויי פיטורין ועוד) מגיעות לו זכויות נוספות:

מהו מארג החובות המוטלות על עובד כח אדם ?

ראשית, כל עובד כח אדם מחויב לתשלום מס הכנה כגובה תקרת המס הנקובה בחוק. שנית, כל הכשרה מקצועית הניתנת לעובד בחברת כח אדם, אשר נעשית טרם תחילת עבודתו ולמען קבלת תפקידו, מחייבת את העובד בתשלום. ושלישית, על עובד כוח אדם מוטלת החובה להודיע לחברת כח האדם בה הוא מועסק, כי ברצונו להתפטר ויודיע על כך בהתאם לוותק שצבר בחברת כח האדם ובהתאם להוראות החוק.

מהו מארג הזכויות של עובד קבלן ?

בגין העובדה כי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם, לא תקף על חברות קבלניות המספקות שירותים לציבור, אין ערבות לכך כי עובד קבלן המועסק כעובד ניקיון בחברה קבלנית, יקבל את הזכויות המגיעות לו. על כן פעמים רבות מדובר בסקטור של עובדים שאינם זוכים לביטחון תעסוקתי ועלולים להיות מפוטרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בנוסף לכך, עובדי קבלן אינם זכאים לצבור ותק בעבודתם ולפיכך הם לא זכאים לפנסיה ולהטבות נלוות, ועל פי רוב בשל הנהגת המחרה מכרזית של חבילת שירות לחברות פרטיות, עובד קבלן המועסק כעובד ניקיון בחברה פרטית, לעיתים רבות, יקבל שכר הנמוך משכר מינימום ואף לא יזכה לתשלום עבור שעות עבודה נוספות.

דילמות העשויות להיווצר בגין מעמדו של עובד קבלן:

בסיכום כולל, ניתן להבחין כי שוק העבודה הישראלי אינו מאיר פנים עבור עובד קבלן או עבור עובד כח אדם, זאת בגין היעדר החוסן החוקי המוענק להם, אולם אם פגעו באחת מזכויותיך וברצונך להיאבק תוכל לפנות לאתרים הבאים:

באתר "נמאס" תוכל למצוא מידע מקיף על פגיעה בזכויותיו של עובד קבלן או עובד כח אדם, כתבות ומאמרים בנושא ואף ייעוץ משפטי. ובאתר של חברת הכנסת- שלי יחימוביץ' תוכל להתעדכן בנושאי חקיקה בתחום דיני עבודה, זכויות עובדים ואף תוכלו לכתוב אל חברת הכנסת, בנוגע לפגיעה בזכויותיכם.לנושא עובד קבלן ועובד כח אדם התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא עובד קבלן ועובד כח אדם.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - עובד קבלן ועובד כח אדם