חיפוש עבודה

הודעה מוקדמת לפני פיטורין

תוכן [ הסתר ]

לפעמים אין מנוס, וביום מן הימים גם אתם תפוטרו ותזכו לקבל הודעה מוקדמת לפיטורין ממעסיקכם.

במאמר הבא, תוכלו לקבל מידע מקיף אודות הליך הודעה מוקדמת לפיטורין.

מהי הודעה מוקדמת לפיטורין?

הודעה מוקדמת לפיטורין היא הודעה בכתב, הניתנת לעובד, כאשר המעסיק מעוניין לפטרו או ניתנת למעסיק, כאשר העובד מעוניין להתפטר מעבודתו.

במכתב ההודעה המוקדמת יש לציין את מועד הוצאת ההודעה המוקדמת לפיטורין ואת תוקפה של תקופה הפיטוריןההתפטרות.

מדוע צריך להעניק הודעה לעובד על פיטוריו?

על פי חוק ההודעה המוקדמת, כל מעסיק מחויב להעניק לעובדו הודעה על פיטוריו, מתוך מטרה לאפשר לו להתארגן, להסתגל למצבו החדש ולמצוא משרה חדשה לפני שפיטוריו נכנסים לתוקפם וכל עוד הוא מקבל שכר.

כמו כן, חוק ההודעה המוקדמת פועל גם על העובד, ובכך הוא מעניק הגנה למעסיק שצריך לדאוג למציאת עובד חדש ולחפיפה מקצועית, על מנת לדאוג לשימור הידע בארגון.

כיצד מחשבים את מועד מתן ההודעה המוקדמת?

מועד מתן ההודעה המוקדמת תלוי בשני פרמטרים עיקריים: פרק הזמן בו העובד היה מועסק במקום עבודתו וסוג השכר אותו קיבל עבור עבודתו (שכר שעתי או חודשי).

כאשר חישוב תקופת ההודעה המוקדמת לעובד בשכר חודשי, ייעשה כך:

  • עובד שהועסק לתקופה הפחותה מחצי שנה – זכאי להודעה מוקדמת של יום בעבור כל חודש של עבודה.
  • עובד שהועסק לתקופה של בין שישה חודשים לשנה – זכאי לשישה ימי הודעה מוקדמים במידה ועבד במשך חצי שנה ובמידה והועסק למעלה מתקופה זו יהיה זכאי ליומיים וחצי עבור כל חודש עבודה נוסף.
  • עובד שהועסק לתקופה של למעלה משנה - זכאי להודעה מוקדמת של 30 יום מראש.

חישוב תקופת מתן ההודעה המוקדמת לעובד בשכר שעתי, ייעשה כך:

  • עובד שהועסק לתקופה הפחותה משנה – זכאי לקבל הודעה לפיטורין מוקדמת של יום בעבור כל חודש של עבודה.
  • עובד שהועסק לתקופה של למעלה משנה, אך פחות משנתיים – זכאי לקבל הודעה מוקדמת של שבועיים ימים לכל הפחות ועוד יום אחד נוסף עבור כל חודש עבודה.
  • עובד שהועסק למעלה משנתיים – זכאי לקבל הודעת פיטורין מוקדמת לתקופה של 30 יום.

הזכות לקבלת פיצויי פיטורין

כל עובד שפוטר זכאי לקבל פיצויי פיטורין ובלבד שעבד במקום עבודתו במשך שנה אחת רצופה.

כמו כן, עובד אשר הוחלפו במקום עבודתו המעסיקים, יהיה זכאי לקבל פיצויים פיטורין מן המעסיק הקודם בעבור תקופת עבודתו וכמו כן יהיה זכאי לפיצויי פיטורין ממעסיקו הנוכחי במידה ויפוטר.

חובת המעביד

מעסיק המחליט לפטר עובד יכול לבחור בין שתי האופציות הבאות:

  • ניתוק יחסי עובד מעביד לאלתר והעברת תשלום פיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת.
  • מתן הודעה מוקדמת לעובד על פי החוק וניתוק יחסי העבודה בתום תקופת ההודעה.

מעבר לכך, עובד שפוטר ממקום עבודתו ולא ניתנה לו הודעת פיטורין מוקדמת, יהיה זכאי לקבל מן המעסיק פיצוי בגובה שכרו לתקופה בה לא ניתנה הודעה מוקדמת.

מן הצד השני עובד שהתפטר ללא מתן הודעת התפטרות מוקדמת למעסיקו חייב בתשלום פיצוי למעסיקו בגין שכרו בתקופה שבה לא ניתנה הודעת פיטורין מוקדמת.

לסיכומו של עניין, אם פוטרתם לאחרונה ממקום עבודתכם עמדו על כך שיוענקו לכם כל זכויותיכם כחוק לרבות חוק הודעה מוקדמת.