חיפוש עבודה

ביטוח תאונות עבודה

תוכן [ הסתר ]

ביטוח תאונות עבודה הנו אחד ממנגנוני הביטוח הבסיסיים והחשובים העומדים לזכותו של כל עובד בישראל, המבוטח בביטוח לאומי או בפוליסת בטוח תאונות אישית (שהיא למעשה, ביטוח חיים).

תאונת עבודה היא אירוע בלתי צפוי, העשוי להתרחש לכל עובד בכל מקצוע, ולפיכך קיימת חשיבות כי לכל עובד תהיה הגנה של ביטוח תאונות עבודה מפני נזקים גופניים עתידיים, העלולים להיגרם עקב תאונה, העשויה להסב לעובד לא רק נזק פיזי ונפשי, אלא גם נזק כלכלי כבד.

המאמר שלפניכם מבקש לדון במושג ביטוח תאונות עבודה על כל רבדיו, משמעויותיו והשלכותיו השונות העשויות לחול על העובד, וכמו כן, גם לברר מהן זכויות העובד באשר ביטוח תאונות עבודה.

הידעת?

מספר הנפגעים הממוצע בתאונות עבודה לשנת 2007 הנו 68,900 אזרחים. מלבד זאת, מספר הפעמים בהן מתכנסת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בגין תביעות אזרחיות הקשורות לנושא תאונות עבודה (פציעה ומחלה) הנו כ- 180,000 פעמים בשנה, כך ששוק הזכאות להטבות בגין תאונות עבודה במדינת ישראל עשוי להגיע לכמה מיליארדים בשנה.

מהי תאונת עבודה?

לפי הגדרת החוק לביטוח נפגעי עבודה, תאונת עבודה הנה תאונה הנגרמת לאדם במהלך עבודתו, בדרכו מביתו לעבודתו (כלומר תאונת דרכים), בדרכו ממקום עבודתו לביתו, או עקב עבודתו. פגיעה שנגרמה לעובד עקב עבודתו ובמהלכה, מזכה אותו בגמלאות נפגעי עבודה, לרבות תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

ישנם שני סעיפים נוספים אשר בגינם יכול העובד לדרוש פיצויים והם:

 • מחלת מקצוע - היא מחלה הנגרמת לעובד עקב עבודתו, כאשר חשוב לזכור שיש רשימה של מחלות בהן מכיר המוסד לביטוח לאומי על פי חוק כמחלות מקצוע, כגון: בקע מפשעתי, צרידות טינטון (צלצולי אוזניים), תסמונת התעלה הקרפילית, ועוד.
 • מיקרוטראומה - מספר פגיעות זעירות הנגרמות לעובד במהלך שנות עבודתו, ואשר אינן ניתנות לזיהוי, אך הצטברותן גורמת לנזק ממשי, המזכה בפיצויים מביטוח לאומי בהתאם להוראות חוק ביטוח תאונות עבודה.

כל פגיעה מחייבת התייעצות עם רופא, אשר יאשר כי ארע נזק לגוף ומהי דרגת חומרתו.

מי זכאי לפיצוי של ביטוח תאונות עבודה ?

 • עובד עצמאי המשלם דמי ביטוח לאומי.
 • עובד שכיר, למעט סוהר, שוטר או עובד בשירות הביטחון.
 • אזרח העובר הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי באישור המוסד לביטוח לאומי.
 • אזרח הנבחן לפי חוק שירות התעסוקה או חוק החניכות.
 • אזרח המתאמן בהתאם להוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום.
 • אזרח ששכרו נקבל על פי חוק - למשל חבר כנסת.
 • עציר, אסיר או חוסה במעון (לפי חוק הנוער), העוסקים בעבודה שאיננה חלק מהשירותים הרגילים של מקום הימצאם.

אם נפגעת בתאונת עבודה מה עליך לעשות?

עובד, אשר במהלך עבודתו אירעה לו תאונת עבודה אשר גרמה לו לפגיעה, יצטרך להגיש תביעה בגין תאונת עבודה, כאשר את התביעה יש להגיש עד 12 חודשים ממועד הפגיעה.

לצורך הגשת תביעה, העובד יידרש להגיש טופס הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה.

במקרה של עובד שכיר:

על המעסיק לאשר את כל הנסיבות שבגינן נגרמה הפגיעה, לרבות, ציון שכר העובד במהלך שלושת חודשי העבודה, שקדמו לפגיעה ולחתום על הטופס.

במקרה של עצמאי:

עליו להצהיר ולפרט בטופס התביעה את התקופה שבה נמנע מעבודה או הפחית את שעות עבודתו בגין הפגיעה.

אילו מסמכים נוספים עליך להגיש לצורך התביעה?

על מנת לקבל את הפיצויים של ביטוח תאונות עבודה, על הנפגע לצרף את המסמכים הבאים:

 • מסמכים רפואיים הקשורים לפגיעה.
 • הגשת התעודה הרפואית המקורית שנמסרה בקופת החולים לנפגע בתאונה ותעודות רפואיות נוספות, שימסרו בהמשך.
 • טופס המורה על מתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה, טופס המציין את נסיבות הפגיעה, שימולא על ידי המעסיק.
 • במידה ומדובר בתאונת דרכים, אזי יש לצרף דו"ח משטרתי, אולם, היה ולא הוגשה תלונה למשטרה, אזי נחוץ להגיש גם את העתק התביעה לחברת הביטוח.
 • על הנפגע לצרף אישורי שכר.
 • כל היעדרות מהעבודה, אשר התרחשה במהלך שלושת החודשים הקודמים לתביעה, מחייבת את צירוף האישורים הבאים: אבטלה, מחלה, מילואים או כל דבר אחר שהוביל להיעדרותו.

את מי ניתן לתבוע בגין תאונת עבודה?

 • תביעת הביטוח הלאומי - כל עובד שכיר או עצמאי לפיצויים בגין תאונת עבודה זאת בשל חוק ביטוח תאונות עבודה. על מנת לקבל את כספי הפיצויים, על הנפגע לעבור וועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי הנכות המגיעים לו בגין הפציעה, התאונה או המחלה.
 • תביעת המעביד - במקרים בהם העובד מסוגל להוכיח כי התאונה ארעה עקב רשלנותו של מעסיקו, וגרמה לו לפגיעה, הוא יכול לתבוע את מעסיקו ולקבל פיצויים (תביעת רשלנות נגד מעביד מתיישנת לאחר 8 שנים ממועד התאונה).
 • תביעת חברת הביטוח של העובד - במידה והעובד מבוטח בביטוח מנהלים, ביטוח חיים, ביטוח דירה, ביטוח רכב וביטוח תאונות אישיות, הוא יכול לתבוע את חברת הביטוח זאת בהצגת המסמכים המתאימים הוא עשוי לקבל פיצויים.

למה זכאי נפגע תאונת עבודה, בהסתמך על חוק ביטוח תאונות עבודה?

 • זכאות לטיפול רפואי - בהתאם להוראות חוק ביטוח תאונות עבודה, זכאי הנפגע לטיפול רפואי חינם, לרבות, ריפוי, החלמה ושיקום ואף קבלת החזר נסיעות בגין הטיפול הרפואי. על מנת לממש זכות זו, על העובד לקבל טופס הפניה לטיפול ממעסיקו או כאשר מדובר בעצמאי עליו לפנות למוסד לביטוח לאומי.
 • זכאות לדמי פגיעה - לפי הוראות חוק ביטוח תאונות עבודה, זכאי עובד אשר אינו מסוגל להמשיך בעבודתו עקב פגיעתו, להגיש טופס בקשה לדמי פגיעה יחד עם תעודה רפואית ראשונה על פגיעה, שניתנה לנפגע בקופת החולים, כל זאת תוך 12 חודשים. (דמי הפגיעה הם בשיעור של 75% מהשכר החייב בדמי ביטוח – שלושה חודשים לפני הפגיעה, כלומר: פיצויים בגין 91 ימים של אובדן כושר עבודה).
 • זכאות לגמלת נכות מעבודה - לפי הוראות חוק ביטוח תאונות עבודה, זכאי הנפגע להגיש טופס תביעה לגמלת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי, ובמידה והוועדה הרפואית שיעבור, תחליט כי הוא סובל מנכות הפוגעת ביכולתו לעבוד, יהיה זכאי לגמלת נכות. כאשר מדובר בנכות צמיתה הפחותה מ-5% הנפגע לא יהיה זכאי לפיצוי. כאשר מדובר בנכות צמיתה של 5% -19% הנפגע יהיה זכאי למענק נכות חד פעמי, וכאשר מדובר בנכות שהיא למעלה מ-20% זכאי הנפגע לקצבת נכות חודשית מהמוסד לביטוח לאומי.
 • זכאות לשיקום - על פי הוראות חוק ביטוח תאונות עבודה, נפגע אשר נקבעה לו נכות והוא איננו מסוגל להמשיך בעבודתו ואף זקוק לשיקום מקצועי, יגיש טופס לביטוח לאומי עם בקשתו, עד שנה ממועד קביעת הנכות, וכך יהיה זכאי לתשלום דמי השיקום וההוצאות הקשורות בכך.

לסיכום, אם נפגעת במהלך עבודתך וברצונך לדעת פרטים נוספים על זכויותיך בגין חוק ביטוח תאונות עבודה, מומלץ לבקר באתרים הבאים: