חיפוש עבודה

תנאים סוציאליים

תוכן [ הסתר ]

תנאים סוציאליים במקום העבודה והדאגה לרווחת העובדים בארגון, מהווים נדבך מהותי וחשוב בבניית מערכת יחסים יציבה, פורייה ומלאת מוטיבציה בין המעסיק לעובדיו.

בעשור האחרון, מדינת ישראל מתבשרת בשיעורי צמיחה גבוהים, נתון המעודד חברות רבות לנצל את פירות הצמיחה לתועלת העובדים בארגון ולגמול לעובדיהם באמצעות יצירת רשת של ביטחון תעסוקתי, תנאים סוציאליים ותנאי רווחה משופרים. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי מדובר בצמיחה לא מאוזנת המתרחשת בקרב מספר מצומצם של ענפים במשק הישראלי, הזוכים ליהנות מפירות הצמיחה, והם: ענפי הטכנולוגיה העילית (או בשפת העם- ענף ההייטק), ענפי הפיננסים וענפי השירותים העסקיים. זאת, בעוד שאר הענפים במשק הישראלי, נאלצים להלחם על קבלת תנאים סוציאליים ותנאי רווחה ראויים, עובדה המתרחשת בעיקר בתעשיות המסורתיות.

אם כך, המאמר הבא מבקש לבאר את המושג תנאים סוציאליים במקום העבודה ומהי רווחת עובדים. אולם טרם נעסוק במלאכת ההמשגה, תחילה נציג מספר עובדות מעניינות בנושא תנאים סוציאליים ורווחת עובדים בעולם העבודה הישראלי.

הידעת?

על פי נתוני הדירוג של חברת Bdicoface עשרת מקומות העבודה הנחשקים ביותר בישראל לשנת 2008, בהם קיימת שביעות הרצון הגבוהה ביותר בקרב העובדים, הנם (בהתאמה לפי סדר הדירוג): אינטל, חברת החשמל, חברת פרטנר (אורנג'), חברת סלקום, בזק, בנק הפועלים, שטראוס גרופ, טבע, בנק לאומי ופלאפון תקשורת.

נוסף לכך, דורגו גם הפרמטרים הקובעים ביותר בבחירת מקום העבודה מבחינת העובד הישראלי, והם (בהתאמה לפי סדר הדירוג): תנאי שכר, קידום מקצועי, יציבות תעסוקתית, יציבות החברה, תנאים סוציאליים, אווירה וגיבוש חברתי, הכשרה מקצועית, שעות עבודה גמישות, קרבה למקום העבודה ותנאי רווחת עובדים.

מבחינת הדירוג העולמי, מקום העבודה הנחשק ביותר לעובדים הוא ללא ספק, חברת גוגל, הדואגת לעטוף את עובדיה במגוון של תנאים והטבות, החל מתנאי שכר מן הגבוהים בעולם וכלה בתנאי עבודה נלווים חלומיים.

מהם תנאים סוציאליים?

תנאים סוציאליים הם למעשה זכויות נלוות המוענקות לעובד. זכויות, אשר חלקן ניתנות לעובד מיוזמת המעסיק, וחלקן מעוגנות בחוק. מדובר בזכויות כספיות נלוות, הנכללות בתנאי העסקתו של העובד, אשר אינן נפדות כתשלום שוטף המוענק לעובד, אלא כסכום כספי המועבר לו ממעסיקו רק בעת ניצול הזכות (למעט מקרים בהם זכאי עובד שלא ניצל את זכויותיו, לתשלום בגין אי מימוש זכויותיו- כגון פדיון ימי מחלה לא מנוצלים).

הזכויות הנכללות בהגדרה של תנאים סוציאליים הן הזכויות הבאות:

  • ביטוח פנסיוני - מדובר בתוכנית, שתכליתה לספק לעובד ולבני משפחתו הכנסה חודשית קבועה בעת הפרישה לגמלאות, בעת אובדן כושר עבודה או בגין מוות. כאמור, קיימות מספר תוכניות פנסיה (הנבדלות זו מזו בתנאים המוענקים למבוטח) לרבות: ביטוח מנהלים, קופת גמל לשכירים, קרן פנסיה ופנסיה תקציבית. ככלל, בכל מקום עבודה, נהוגה תוכנית פנסיה שונה, אולם יש ארגונים וחברות הבוחרות את אפיק הפנסיה בשיתוף העובד ובהתאם לצרכיו האישיים.
  • ארוחות - כחלק מחוק הגנת שכר, זכאי העובד לכך שנתח משכרו יופרש לטובת ארוחות במקום עבודתו, בין אם בצורת ארוחה מוזלת, הנקבעת בהסדר עם מסעדה בסביבת העבודה, בין אם בצורת שוברי אוכל למסעדות המוענקים לעובדים, ובין אם הארוחה ניתנת במקום העבודה בחדר אוכל שנבנה לשם כך. חשוב לציין כי לעיתים הארוחות מסובסדות על ידי הארגון והעובד לא מחויב לשלם על כך, ולעיתים הארוחות מנוכות משכר העובד.
  • נופש שנתי - במקומות עבודה רבים נהוג להעניק לכלל העובדים נופש שנתי משותף במסגרת העבודה ואף יש מקומות עבודה המעניקים נופש שנתי לעובדיהם באופן פרטני.
  • ביגוד - על פי הוראות תקנות מס הכנסה ביגוד יחשב כהוצאה מוכרת לניכוי מס כאשר מדובר בהוצאה המיועדת לרכישת נעליים ובגדים הניתנים לניצול רק במקום העבודה, כאשר מדובר במדי עבודה אותם מחויב העובד ללבוש, או כל פריט לבוש אחר בעל סימן היכר של החברה המעסיקה. מלבד החוק, חוזי עבודה רבים מכילים גם זכויות ביגוד לעובד מהמעסיק לרבות: רכיב שכר המוענק לעובד בגין הוצאות על ביגוד והנעלה, שובר לקניית ביגוד או הענקת מדי עבודה לעובד מטעם המעסיק.
  • חופשה - כחלק מחוק חופשה שנתית, זכאי העובד לחופשה שנתית בשכר, בהתם לוותק שצבר במקום עבודתו.
  • דמי מחלה - לפי הוראות חוק דמי מחלה, זכאי כל עובד למכסה של ימי מחלה בתשלום במהלך כל שנת עבודה, זאת בהתאם לוותק שצבר במקום העבודה ובהתאם להסדרי העבודה או ההסכמים הקיבוציים שנקבעו עם המעסיק.
  • הוצאות רכב - חלק מהפרשות השכר של המעסיק לעובדו, עשויות גם להכיל שכר בגין הוצאות החזקת רכב, רכב עבודה או ליסינג תפעולי. תחת הוצאות החזקת רכב נכללות ההוצאות הבאות: ביטוח חובה, ביטוח מקיף, רישוי הרכב, הוצאות דלק ושמנים, תיקוני רכב, דמי שכירות רכב והוצאות חניה.

אם כן, ראינו כי תחת תנאים סוציאליים נכללות זכויות נוספות המגיעות לעובד בעת חתימת חוזה העבודה עם מעסיקו.

כיצד ידע העובד אילו תנאים סוציאליים מגיעים לו?

לפי הוראות חוק הודעה לעובד (2002) מחויב המעסיק למסור לעובדו הודעה בכתב, בה יפורטו תנאי העסקתו, לרבות: תנאי השכר, תיאור תפקידו בארגון, תנאים סוציאליים, היקף שעות עבודתו ופרטים נוספים. ההודעה תימסר לעובד עד 30 יום ממועד תחילת עבודתו. כל שינוי בתנאים (לרבות שינוי תנאים סוציאליים) מחייב אף הוא הודעה בכתב לעובד.

מלבד הדיווח על תנאים סוציאליים המגיעים לעובד עם כניסתו למקום עבודה חדש, כיום במרבית מהארגונים, בנוסף לזכות העובד לקבלת תנאים סוציאליים, קיימים גם תנאים או פעילויות לרווחת העובדים.

בחברות הייטק רבות, נוהגים לעטוף את העובדים במגוון תנאים ופעילויות לרווחת העובד, כחלק מרצון החברה להשאיר את העובדים בארגון, כמו גם לספק מוטיבציה ותחושת הערכה לעובדים בארגון.

פעילויות או תנאים המוגדרים כרווחת העובד, הינם: הפעלת חדר כושר וחוגי ספורט במקום העבודה, הקרנות של סרטים לעובדים בבתי קולנוע או במקום העבודה, הנחות לאירועי תרבות, כרטיסים או מנויים לאירועי תרבות, קיום ימי פעילות משפחתיים, שירותי בנקאות במקום העבודה, משכנתא בתנאים נוחים, ביטוחי בריאות וביטוחים נוספים המסובסדים מטעם הארגון, הפעלת שירותי כביסה וסוכנות נסיעות במקום העבודה, בונוס שנתי, נופש שנתי למשפחה בארץ ובחו"ל, הלוואות נוחות, מימון הוצאות חינוך ילדי העובדים (גן, קייטנות, לימודים גבוהים ועוד), מתנות לעובד ועוד.

בסיכום כולל, הענקת סל תנאים סוציאליים מורחב והנהגת אג'נדה התומכת ברווחת העובדים בחברה, היא דרך נוספת להעלאת שביעות רצון העובדים במקום עבודתם, כמו גם תורמת לגאוות היחידה ולמוטיבציית העובדים בארגון.

לפרטים נוספים בנושא תנאים סוציאליים ורווחת עובדים, מומלץ להיכנס לאתרים הבאים:

  • באתר חילן טק תוכלו לצפות בתנאי חוק ההודעה לעובד.
  • באתר BIZ PORTAL תוכלו לצפות בכתבה מעניינת על עשרת החברות בהן הכי כדאי לעבוד.