פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

הענקת אופציות לעובדים

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

הענקת אופציות לעובדים היא מודל תגמולי הפועל כאמצעי יעיל למען הגברת הזיקה הארגונית, תחושת השייכות, הנאמנות ושביעות רצון העובדים ממקום עבודתם. הקצאת אופציות לעובדים היא שיטה רווחת לתמרוץ עובדים, בעיקר בקרב חברות הייטק ומסחר פרטיות.

מדובר בשיטה שצברה תאוצה בעיקר בתקופת שנות ה- 90, אולם כיום בתקופה של אי יציבות כלכלית מקומית וגלובלית כאחד, המתבטאת הן בבורסה המקומית בישראל והן בבורסה העולמית בניו יורק, השיטה לתגמל עובדים באמצעות אופציות או מניות הפכה לפחות אטרקטיביות. יחד עם זאת, היא עדיין שיטה מבטיחה בשל הפוטנציאל של העובדים להשתתף ברווחי החברה הפירמה.

לנוכח דברים אלו, מאמר זה מבקש לבאר מושגים מרכזיים בנושא הענקת אופציות לעובדים.

הידעת?

חלוקת אופציות לעובדים היא מודל תגמול שראה אור, תחילה, בארצות הברית ובריטניה ובמהרה התפשט בקרב מדינות המערב המתקדמות. נתונים סטטיסטיים מצביעים על כך שבשנת 1992, סך האופציות השנתיות, שהוקצו בארצות הברית היו בשווי של 22 מיליון דולר, בעוד בשנת 2000 זינק מספר ההקצאות ל- 240 מליון דולר בשנה.

מהי אופציה ?

אופציה היא נייר ערך, סוג של חוזה הנחתם בין שני צדדים, בו כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה את הזכות למכירה או לרכישה של נכס מסוים זאת בעבור סכום כספי ידוע וקבוע מראש, אשר יפרע במועד מסוים, שיסוכם בין הצדדים הבאים בחוזה.

העיקרון הכלכלי עליו מושתת רעיון האופציה הוא זה הרואה באופציה אמצעי פיננסי, שניתן לסחור בו, בהתבסס על מחיר הנכס בעתיד, כאשר רוכש האופציה יכול לבחור בין אופציה שהיא לקנייה, בה הוא רשאי לבצע קניית נכס בסיס מכותב האופציה, במחיר המוגדר מראש, ובין אופציה שהיא למכירה, בה רוכש האופציה רשאי למכור את נכס הבסיס לכותב האופציה במחיר שהוגדר מראש (נקרא בג'רגון הפיננסי גם מחיר המימוש).

מהן אופציות לעובדים ?

אופציות לעובדים הן אופציות המוענקות לעובדי החברה כחלק מתוכנית תגמולים מיוחדת, וניתנות למימוש למניות החברה או למניות חברת האם (כשם שנעשה בחברת מרקורי, שהתמזגה עם HP). האופציות מוענקות לעובדים בתנאים מיוחדים, במיסוי מופחת או כלל ללא מיסוי.

מלבד זאת, הקצאת אופציות לעובדים היא אסטרטגיה מועילה לתגמול עובדים והענקת מוטיבציה באמצעות שיתופם ברווחי החברה.

מהן היתרונות בהענקת אופציות לעובדים ?

היתרונות הטמונים בהקצאת אופציות לעובדים בחברה הנם:

מהו החיסרון במתן אופציות לעובדים?

החיסרון העיקרי במתן אופציות לעובדים, טמון בעיקרון המימוש של האופציה. שכן, החוק הפיננסי של ערך האופציות קובע כי הרווח של האופציות תלוי בשער המניה, לכן במידה וירצה העובד לממש את האופציה שהוענקה לו, ובאותה תקופה שער המניה יהיה נמוך מאוד, אזי ערך האופציה יהיה אפסי או מועט (אחרי הכול מדובר בתחום של הון סיכון), כך שההטבה הכספית לא תמומש. יחד עם זאת כיום, נהוג כי חברות המעניקות אופציות לעובדים בחברה מדווחות על אומדן ערך השווי ההוגן של האופציה, וכך העובדים יכולים להעריך, פחות או יותר, את טווח הסיכון או הרווח שלהם.

כיצד ניתן לממש אופציות?

את האופציות המוענקות לעובד יש ביכולתו לממש במועד שסוכם עימו מראש בעת הקצאת האופציות.

מהו מיסוי אופציות?

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (1961) והחוק לתיקון מס הכנסה (2002) שחוקק בעקבות "ועדת רבינוביץ'", מנגנון המיסוי החל על אופציות לעובדים הוא כדלקמן:

לפי ההסדר החדש, מיסוי אופציות לעובדים לא יחול במועד הקצאת האופציה אלא במועד מימושה. כאשר, בהגיע מועד מימוש האופציה יחול על העובד מס הכנסה על רווח המניה וזאת בהתאם לסוג מסלול המניה:

לסיכום, ניתן לומר כי אופציות לעובדים הוא מודל של תגמול לעובדים, העשוי מחד גיסא להפוך עובדים למיליונרים, במקרים אחדים, ומאידך גיסא גם יכול להשאיר אותם ללא כל רווח משמעותי. לפיכך, מומלץ לבדוק היטב את שוויה ההוגן של האופציה טרם ההסכמה להקצאת האופציה.

אם אתם מעוניינים במידע נוסף אודות אופציות לעובדים, מומלץ להיכנס לאתרים הבאים:

באתר YNET תוכלו לקרוא כתבה מעניינת על הסיכונים והיתרונות שיש בהקצאת אופציות לעובדים.לחץ כאן למעבר לכתבה

לעיון נוסף בפרטי החוק של פקודת מס הכנסה סעיף 102 (חלק ה' 1) העוסק בהקצאת אופציות לעובדים, היכנסו לאתר company law.לנושא הענקת אופציות לעובדים התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא הענקת אופציות לעובדים.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - הענקת אופציות לעובדים