חיפוש עבודה

בית דין לעבודה

תוכן [ הסתר ]

בית דין לעבודה הוקם בשנת 1969 כמערכת של בתי משפט, המתמחה באופן קטגורי וספציפי בשיפוט הדן בתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. ככלל, האוטוריטה הבלבדית של בית דין לעבודה על תחום משפט העבודה בישראל, הביאה לידי ביסוס תשתית מפותחת של נורמות עבודה חדשות, פירוש ויישום של חוקי עבודה והסכמים קיבוציים.

פגיעה בזכויות עובדים בישראל היא לצערנו עניין שבשגרה, עובדה המחייבת כל עובד להיות ער לכל הזכויות המגיעות לו על פי חוק, ובעת הפרתם, עליו גם לדעת כיצד הוא יכול לדרוש את זכויותיו ופיצוייו. בדיוק לשם כך, המאמר הבא מבקש לעסוק בהיבטים השונים של המושג: בית דין לעבודה ומהם הנושאים המרכזיים שיש לדעת בנושא.

הידעת?

במדינת ישראל כיהנו משנת 1969 שלושה נשיאים בבית הדין הארצי לעבודה והם: צבי בר ניב, שכיהן כנשיא בין השנים 1969-1986, מנחם גולדברג שכיהן כנשיא בין השנים 1986-1997 וסטיב אדלר המתפקד כנשיא בית הדין הארצי לעבודה מאז שנת 1997 ועד היום.

מהו בית דין לעבודה?

הקמתו של בית דין לעבודה הינה יוזמה חקיקתית משותפת של ארגוני העובדים והמעסיקים יחד עם הממשלה, שחברו יחדיו על מנת לייסד תשתית של בתי דין שיעסקו בערכאות בתחום דיני עבודה וביטחון סוציאלי. בשנת 1969 עם חקיקתו של חוק בית הדין לעבודה, קמו בתי הדין לעבודה בערי הארץ ואט אט רכשו את אמון הציבור הישראלי, אף על פי שבשנים האחרונות זוכה בית דין לעבודה לביקורת, בגין, מדיניות פסיקה המצודדת בצד העובדים ודוחקת את צד המעסיקים.

מהו חוק בית דין לעבודה (1969)?

חוק בית דין לעבודה, שחוקק בשנת 1969, ייסד מערכת משפטית ייחודית ובלתי תלויה, שמטרתה לעסוק בתחום שיפוט צר, המתמקד בדיני עבודה ובביטחון סוציאלי בלבד. חשיבותו של יסוד חוק זה היא אדירה משום שהיא מבטאת מימוש בסיסי של ערכי מדינה דמוקרטית, נאורה ומתקדמת, הדואגת ליישם ולאכוף את זכיות אזרחיה העובדים.

באילו תחומי משפט מתמחים בתי הדין לעבודה?

תחומי השיפוט בהם דן כל בית דין לעבודה הם:

1.תביעות בתחום קופות גמל או קרנות פנסיה.

2.תביעות בתחום המוסד לביטוח לאומי.

3.תביעות בתחום חוקי עבודה, הסכמי שכר ויחסי עובד מעביד, למעט תביעות בתחום מיסים ונזיקין הנידונים בבית משפט רגיל.

4.תביעות בתחום הסכם קיבוצי.

5.תביעות בין עובד לארגון עובדים.

בית דין לעבודה יהיה אמון על שתי ערכאות:

  • בית דין אזורי - במערכת המשפט בישראל קיימים חמישה בתי דין אזוריים הפרוסים בערי הארץ והם: בית דין לעבודה בירושלים, באר שבע, נצרת וחיפה. סמכות בית המשפט האזורי היא כשל סמכותו של בית המשפט המחוזי.

בית דין ארצי - בית הדין הארצי לעבודה ממוקם בירושלים. בית הדין הארצי דן בערעורים שהוגשו על פסקי דין של בית הדין האזורי. בית הדין הארצי לעבודה הנו בעל הערכאה העליונה במשפט העבודה, ולכן אין לערער על פסיקותיו. האפשרות היחידה לערער על החלטותיו של בית הדין הארצי לעבודה היא באמצעות עתירה לבג"ץ, ואף זאת רק במקרים חמורים.

מהו מספר השופטים בבית הדין לעבודה?

הרכב השופטים בבית דין לעבודה הנו יוצא דופן, כיוון שהוא מורכב משני שופטים: האחד, שופט מקצועי הבקיא בדיני עבודה ובתחומי המשפט הישראלי.

השני, הנו נציג שאיננו בעל רקע משפטי, אשר נבחר לתפקד כשופט באמצעות ארגוני העובדים והמעסיקים בגין ניסיונו הרב בתחום העבודה.

איזה ייצוג קיים בבתי הדין לעבודה?

הייצוג הקיים בבית הדין לעבודה הנו: ייצוג של ארגון עובדים או מעסיקים, ייצוג של עורך דין ולעיתים נדירות, ייצוג של בן משפחה או חבר.

מהם הליכי התביעה הנהוגים בבתי הדין לעבודה?

1. הגשת התביעה - ככלל, כל תביעה יש להגיש במזכירות בית המשפט. כאשר, תביעה בנושא יחסי עובד מעביד תידון בבית הדין האזורי לעבודה, אשר בתחום שיפוטו נמצא מקום עבודתו של המעסיק. ואילו תביעה בנושא אחר, תידון בבית הדין לעבודה הסמוך לאזור מגוריו של התובע.

2. מילוי טפסי תביעה - על מנת להגיש תביעה עבור בית דין לעבודה יש למלא טפסי תביעה תוך ציון שם הנתבע ולצרף את המסמכים הרלבנטיים לכתב התביעה, ולבסוף יש להגיש את כתב התביעה בחמישה עותקים למזכירות בית המשפט.

3. סוגי תביעות: כל סוג של תביעה מחייבת הגשה של טפסי תביעה שונים והם:

א. תביעה בנושא יחסי עובד מעביד- כל תביעה בנושא שכר עבודה, תוגש באמצעות טופס תביעה 703 לתשלום שכר עבודה .

ב. תביעה בנושא פיצויי פיטורין - כל תביעה בנושא פיצויי פיטורין תוגש באמצעות טופס 705 תביעה לתשלום פיצויים יש לצרף מכתב פיטורין.

ג. תביעה לכספי קצבה - כל תביעה בנושא תשלום קצבה תוגש באמצעות טופס הניתן להשגה במזכירות בית הדין לעבודה.

ד. תביעת הביטוח הלאומי - כל תביעה בנושא ביטוח לאומי (לרבות: קצבאות, גמלת סעד, תביעה לדמי אבטלה, הבטחת הכנסה ועוד) תוגש באמצעות טופס תביעהערעור נגד המוסד לביטוח לאומי

3. אגרת תביעה - כל תביעה המוגשת לבית הדין לעבודה מחויבת בתשלום אגרה בגובה של 1% משווי התביעה, למעט התביעות הבאות: תביעה לשכר עבודה בסמכות רשם או תביעה כלפי המוסד לביטוח לאומי. כיצד משלמים את אגרת התביעה? אדם פרטי מחויב לתשלום אגרה במזומן בלבד באמצעות הודעת זיכוי בבנק הדואר או בבנק, ואילו עורך דין רשאי לשלם בצ'ק מסחרי.

לסיכום, אם פגעו באחת מזכויותיכם, אל תהססו לפנות אל בית דין לעבודה ולדרוש את זכויותיכם בחזרה.

לפרטים נוספים בנושא בית דין לעבודה, היכנסו לאתרים הבאים:

אתר המוסד לביטוח הלאומי