חיפוש עבודה

דמי ביטוח לאומי

תוכן [ הסתר ]

תשלום דמי ביטוח לאומי הוא אחת מן החובות הבסיסיות המוטלות על כל אזרח בישראל.

מאמר זה, מבקש לסקור את תפקידיו השונים, אשר לשמם קם המוסד לביטוח לאומי בישראל, וכמו כן נבחן מהן הזכויות (קצבות, גמלאות) והחובות המוטלות (דמי ביטוח לאומי) על עובדים שכירים, עצמאיים וחסרי הכנסה כלפי המוסד לביטוח לאומי.

מהו המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי הנו גוף סטטוטורי, הפועל מכוח הוראת חוק ביטוח לאומי (1995- נוסח משולב).

למרות תדמיתו הבירוקרטית השלילית של המוסד לביטוח לאומי, מדובר במוסד ציבורי בעל אוטוריטה ואחריות רבה כלפי תושבי מדינת ישראל, הפועל למען מימוש הזכויות הסוציאליות –חברתיות של כל אזרח בישראל.

בתחילת דרכו בשנת 1954 פעל המוסד לביטוח לאומי תחת קורת גגו של משרד הסעד, אולם החל משנות ה-60 חל מהפך, ואט אט ביסס המוסד את מעמדו, בקרב הציבור הישראלי, כארגון ששם לו למטרה לטפל בזכויות הציבור בכל הקשור לתחום הרווחה.

כיצד מתנהל המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי, מתנהל כמוסד ביטוחי, הגובה מכל אזרח במדינת ישראל, תשלום חודשי של דמי ביטוח לאומי. גובה תשלום דמי ביטוח לאומי מחושב על פי גודל הכנסתיו וגילו של האזרח ולא על פי פרמיה ( ולפיכך, עשירים משלמים יותר מאשר עניים), מדיניות המניבה פרוגרסיה (לטובת מיעוטי היכולת).

אילו קצבאות מגיעות על פי חוק לכל אזרח בישראל, בגין תשלום דמי ביטוח לאומי?

 • קצבת ילדים - היא קצבה לה זכאי כל הורה לילד בישראל.
 • השלמת הכנסה - היא קצבה לה זכאי אזרח, אשר הכנסותיו הן מתחת לשכר המינימום הקבוע במשק, לרבות דמי מזונות נמוכים או דמי אבטלה.
 • הבטחת הכנסה - היא קצבה חודשית לה זכאי כל אדם או בעל משפחה בישראל, אשר אינו מסוגל לייצר הכנסה מינימאלית למחייתו.
 • גמלאות מחליפות שכר - היא קצבה לה זכאי כל אזרח שאינו מסוגל לעבוד באופן זמני, לרבות דמי אבטלה, דמי חופשת לידה, דמי נכות וסיעוד בגין אובדן כושר עבודה או בגין תאונת עבודה ופציעה במקום העבודה.
 • גמלאות ארוכות טווח - היא קצבה לה זכאי אזרח שיצא ממעגל העבודה לצמיתות, לרבות, קצבת זקנה, קצבת שאירים וקצבת נכות, ובנוסף לכך גם שיקום נכים, קשישים ואלמנות.

*חשוב לציין כי דמי ביטוח לאומי נקבעים לא רק על פי גובה הכנסתיו של האזרח, אלא גם על פי מעמדו.

אם כך, אילו משתנים מכריעים את מעמדו של האזרח בפני המוסד לביטוח לאומי, ואף עשויים להשפיע על המבוטח?

ישנם כמה משתנים עיקריים:

 • אזרחות ישראלית - עובד שכיר שהוא אזרח ישראלי, זכאי לכל הגנה ביטוחית מהמוסד לביטוח לאומי, אולם עובד שכיר שהוא איננו אזרח ישראלי, זכאי לביטוח בתחומים הבאים: פשיטת רגל, נפגעי עבודה ואמהות.
 • גיל - עובד שכיר או עצמאי, שטרם הגיע לגיל 18 זכאי לביטוח בתחום נפגעי עבודה, אולם עובד שכיר או עצמאי, שמלאו לו 18 שנים, זכאי להיות מבוטח בכל התחומים.
 • מין - למשל אישה זכאית לזכויות ביטוחיות עקב היריון ולידה ואילו גבר לא.
 • סטאטוס משפחתי (רווקנשויגרושאלמןעגונה) - מדובר במשתנה שעשוי להשפיע על זכויות האזרח במובנים שונים.
 • עולה חדש - אדם שעלה ארצה, ועבר את הגיל הנקוב בחוק לעניין קצבת זקנה, לא זכאי לקצבת זקנה רגילה, למעט קצבה מיוחדת, זאת לעומת אדם שעלה ארצה לפני הגיל הנקוב בחוק אשר זכאי לביטוח של קצבת זקנה רגילה.
 • סטטוס - חייל, סטודנט, עקרת בית, תלמיד ישיבה וכו', אלו גורמים העשויים להשפיע על גובה התשלום של דמי ביטוח לאומי.

לפיכך, מעמדו של המבוטח ישפיע על שלושה פרמטרים שונים:

 • הצד המחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי: המעסיק או המבוטח? התשובה לכך תלויה במעמדו של העובד- עצמאי ישלם עבור עצמו את התשלום של דמי ביטוח לאומי ואילו שכיר זכאי כי מעסיקו ישלם עבורו את דמי ביטוח לאומי, פנסיה ועוד.
 • תחומי הביטוח- אילו קצבאות ביטוח זכאי האזרח לקבל מהמוסד לביטוח לאומי, בהתבסס על מעמדו.
 • ההכנסה המכרעת שתקבע את גובה התשלום של דמי ביטוח לאומי, שכן לפי פקודת מס הכנסה כל הכנסה מעבודה, מעסק או שאינה מעבודה מחייבת בתשלום של דמי ביטוח לאומי.

אזרחים הזכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי הנם:

 • עקרת בית הנשואה לבעל מבוטח ואשר אינה עובדת.
 • חייל בסדיר שאינו עובד כעצמאי או שכיר.
 • תלמיד שטרם גוייס לצבא, אולם מלאו לו 18 שנים, יהיה זכאי לפטור (במשך 12 חודשים ובלבד שיתגייס לצבא עד גיל 21).
 • עולה חדש (פטור במשך 12 חודשים מיום עלייתו).
 • אסיר ועציר השוהים בבית הסוהר במשך 12 חודשים ומעלה.

*הערה גורפת: אזרחים במעמד זה יהיו זכאים לפטור, רק אם הכנסותיהם אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור דמי ביטוח לאומי:

שכיר - אזרח שהוא שכיר מעסיקו צריך לנכות משכרו את התשלום לביטוח לאומי כדלקמן: אם שכרו הוא עד 60% מהשכר הממוצע במשק עליו לנכות 4.25% ממשכורתו לטובת דמי ביטוח לאומי, אם שכרו הוא מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק, על המעסיק לנכות 12.43% משכרו.

עצמאי - אזרח שהוא עצמאי חייב לשלם עבור עצמו את דמי הביטוח, כדלקמן (עצמאי שמלאו לו כבר 18 וטרם הגיע לגיל פרישה):אם הכנסתו היא עד 60% מהשכר הממוצע במשק, עליו לנכות לטובת הביטוח הלאומי 6.72% מהכנסתו. אם הכנסתו היא מעל ל-60% מהשכר הממוצע המשק, עליו להפריש 11.23% מהכנסתו לטובת הביטוח הלאומי.

סטודנט - אזרח שהוא סטודנט צריך לשלם שיעור של 4.61% מבסיס השכר הממוצע ( כלומר, סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות הנו: 106 ₪).

מחוסר עבודה - אזרח שאינו עובד ואין לו הכנסות צריך לשלם 141 ₪ לביטוח לאומי.

לסיכום, חשוב לציין, כי אי תשלום של דמי ביטוח לאומי גורר אחריו סנקציות וקנסות, שכן כנגד התשלום החודשי המועבר למוסד לביטוח לאומי, מובטחות זכויותיך הסוציאליות כגון: דמי אבטלה, דמי מחלה, קצבת זקנה, דמי לידה ועוד.

ומלבד זאת, קיימים מקרים בהם ניתן לקבל החזרי מס מביטוח לאומי , כמו למשל כאשר עובדים במספר מקומות במקביל וכל מעסיק מפחית את מלוא הסכום של דמי ביטוח לאומי, כאשר מדובר בהכנסה כללית שאיננה עולה על שכר המינימום, ניתן לדרוש בהחזר דמי ביטוח לאומי, באמצעות מילוי טופס מתאים.

למידע נוסף בתחום דמי ביטוח לאומי מומלץ לבקר באתרים הבאים:

לקבלת שירותים מקוונים של המוסד לביטוח לאומי (טפסים, תשלומים ועוד) היכנסו לאתר my gov

ולקבלת מידע בנושא החזר דמי ביטוח לאומי, היכנסו לאתר max tax.