פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

דמי ביטוח לאומי

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

תשלום דמי ביטוח לאומי הוא אחת מן החובות הבסיסיות המוטלות על כל אזרח בישראל.

מאמר זה, מבקש לסקור את תפקידיו השונים, אשר לשמם קם המוסד לביטוח לאומי בישראל, וכמו כן נבחן מהן הזכויות (קצבות, גמלאות) והחובות המוטלות (דמי ביטוח לאומי) על עובדים שכירים, עצמאיים וחסרי הכנסה כלפי המוסד לביטוח לאומי.

מהו המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי הנו גוף סטטוטורי, הפועל מכוח הוראת חוק ביטוח לאומי (1995- נוסח משולב).

למרות תדמיתו הבירוקרטית השלילית של המוסד לביטוח לאומי, מדובר במוסד ציבורי בעל אוטוריטה ואחריות רבה כלפי תושבי מדינת ישראל, הפועל למען מימוש הזכויות הסוציאליות –חברתיות של כל אזרח בישראל.

בתחילת דרכו בשנת 1954 פעל המוסד לביטוח לאומי תחת קורת גגו של משרד הסעד, אולם החל משנות ה-60 חל מהפך, ואט אט ביסס המוסד את מעמדו, בקרב הציבור הישראלי, כארגון ששם לו למטרה לטפל בזכויות הציבור בכל הקשור לתחום הרווחה.

כיצד מתנהל המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי, מתנהל כמוסד ביטוחי, הגובה מכל אזרח במדינת ישראל, תשלום חודשי של דמי ביטוח לאומי. גובה תשלום דמי ביטוח לאומי מחושב על פי גודל הכנסתיו וגילו של האזרח ולא על פי פרמיה ( ולפיכך, עשירים משלמים יותר מאשר עניים), מדיניות המניבה פרוגרסיה (לטובת מיעוטי היכולת).

אילו קצבאות מגיעות על פי חוק לכל אזרח בישראל, בגין תשלום דמי ביטוח לאומי?

*חשוב לציין כי דמי ביטוח לאומי נקבעים לא רק על פי גובה הכנסתיו של האזרח, אלא גם על פי מעמדו.

אם כך, אילו משתנים מכריעים את מעמדו של האזרח בפני המוסד לביטוח לאומי, ואף עשויים להשפיע על המבוטח?

ישנם כמה משתנים עיקריים:

לפיכך, מעמדו של המבוטח ישפיע על שלושה פרמטרים שונים:

אזרחים הזכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי הנם:

*הערה גורפת: אזרחים במעמד זה יהיו זכאים לפטור, רק אם הכנסותיהם אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור דמי ביטוח לאומי:

שכיר - אזרח שהוא שכיר מעסיקו צריך לנכות משכרו את התשלום לביטוח לאומי כדלקמן: אם שכרו הוא עד 60% מהשכר הממוצע במשק עליו לנכות 4.25% ממשכורתו לטובת דמי ביטוח לאומי, אם שכרו הוא מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק, על המעסיק לנכות 12.43% משכרו.

עצמאי - אזרח שהוא עצמאי חייב לשלם עבור עצמו את דמי הביטוח, כדלקמן (עצמאי שמלאו לו כבר 18 וטרם הגיע לגיל פרישה):אם הכנסתו היא עד 60% מהשכר הממוצע במשק, עליו לנכות לטובת הביטוח הלאומי 6.72% מהכנסתו. אם הכנסתו היא מעל ל-60% מהשכר הממוצע המשק, עליו להפריש 11.23% מהכנסתו לטובת הביטוח הלאומי.

סטודנט - אזרח שהוא סטודנט צריך לשלם שיעור של 4.61% מבסיס השכר הממוצע ( כלומר, סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות הנו: 106 ₪).

מחוסר עבודה - אזרח שאינו עובד ואין לו הכנסות צריך לשלם 141 ₪ לביטוח לאומי.

לסיכום, חשוב לציין, כי אי תשלום של דמי ביטוח לאומי גורר אחריו סנקציות וקנסות, שכן כנגד התשלום החודשי המועבר למוסד לביטוח לאומי, מובטחות זכויותיך הסוציאליות כגון: דמי אבטלה, דמי מחלה, קצבת זקנה, דמי לידה ועוד.

ומלבד זאת, קיימים מקרים בהם ניתן לקבל החזרי מס מביטוח לאומי , כמו למשל כאשר עובדים במספר מקומות במקביל וכל מעסיק מפחית את מלוא הסכום של דמי ביטוח לאומי, כאשר מדובר בהכנסה כללית שאיננה עולה על שכר המינימום, ניתן לדרוש בהחזר דמי ביטוח לאומי, באמצעות מילוי טופס מתאים.

למידע נוסף בתחום דמי ביטוח לאומי מומלץ לבקר באתרים הבאים:

לקבלת שירותים מקוונים של המוסד לביטוח לאומי (טפסים, תשלומים ועוד) היכנסו לאתר my gov

ולקבלת מידע בנושא החזר דמי ביטוח לאומי, היכנסו לאתר max tax.לנושא דמי ביטוח לאומי התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא דמי ביטוח לאומי.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - דמי ביטוח לאומי