חיפוש עבודה

חוזה עבודה

תוכן [ הסתר ]

כמו בכל מערכת יחסים זוגית, גם בעולם העבודה חשוב לנסח חוזה עבודה אשר יגדיר את המחויבויות והזכויות המוטלות על כל צד בחוזה וזאת בכדי להבטיח את ההגנה על זכויותיו של כל צד במערכת.

עובדים רבים נדרשים לחתום על חוזה עבודה עם כניסתם אל מקום עבודה חדש, אולם רבים מהם אינם עומדים על זכותם להציג את החוזה בפני עורך דין מטעמם המתמצא בדיני עבודה ומסוגל להאיר על נקודות התורפה בחוזה העשויות להזיק לעובד בעתיד, מפאת החשש כי המעסיק יראה זאת בעין לא יפה.

במאמר הבא נסביר מהו חוזה עבודה ומהי החשיבות בהתייעצות עם עורך דין טרם מעמד החתימה על הסכם העבודה.

מהו חוזה עבודה ?

חוזה עבודה הוא למעשה הסכם עבודה הנחתם בין המעביד לעובד, הכולל את כלל הסעיפים אשר הוסכמו על שני הצדדים הבאים בברית העבודה במהלך המשא והמתן בנושא הזכויות והחובות המוטלות על כל צד במתרס, תנאי השכר והעבודה והעונש הצפוי לכל צד במקרה של הפרת הסכם עבודה.

על חוזה העבודה להיות גמיש דיו בכדי לכלול טווח רחב של סעיפי הגנה רבים ככל האפשר על מנת להעניק לעובד ולמעביד גם יחד את הכיסוי המשפטי ההולם בשעת הצורך, זאת באמצעות הכללת חוקי יסוד של דיני עבודה, הסכמים קיבוציים ועוד, במסמך חוזה העבודה.

נוסח הסכם עבודה נקבע לרוב על ידי עורך דין מטעם הארגון המעסיק תוך אפשרות להתדיינות עם העובד למען שינוי סעיפים מסוימים בחוזה.

במידה ולא הוגש הסכם עבודה לעובד, חייב המעסיק למסור לעובד מסמך המפרט בכתב את תנאי העסקתו והסכם שכר.

אילו סוגים של חוזי עבודה קיימים?

באופן כללי ישנם שלושה סוגים עיקריים של חוזה עבודה והם:

חשוב לציין, כי כל הסכם עבודה או חוזה העסקה נערך בין שני צדדים הנמצאים בסיטואציה של מיקוח בלתי שווה ולפיכך החוק עומד להגנתו של העובד.

 • הסכם לתקופה מוגבלת – זהו חוזה עבודה הנערך לתקופה קצובה, מסוימת ומוגבלת, אשר בסופו זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורין באם המעביד לא הסכים לחדש את חוזה ההעסקה שלו. מדובר בהסכם עבודה הנפוץ בעיקר בקרב מעבידים הזקוקים לעובדים בצורה מיידית וזמנית לצורך השלמתו של פרויקט.
 • הסכם לביצוע עבודה ספציפית - זהו הסכם עבודה המיועד לעובדים המתבקשים לבצע עבודה מסוימת (כגון: מתמחים) לתקופה מוגדרת ולכן אין ביכולתם לחדש את החוזה בתום תקופתו.
 • הסכם עבודה לתקופה בלתי מוגבלת – זהו הסכם עבודה לתקופה ארוכה ובלתי מוגדרת, בו סעיפי החוזה עתידים להשתנות עקב שיפורים בהסכמים הקיבוציים או עקב הסכמות הדדיות בן העובד והמעביד לאורך השנים ולכן יש לראות הסכם עבודה זה כחוזה מתמשך.

מעבר לחוזי העבודה הללו, ניתן להבחין בשני סוגי חוזים נוספים, לרבות:

 • חוזה עבודה אישי – זהו למעשה הסכם עבודה אישי המעוצב ברוח חוקי המגן והיסוד של דיני עבודה בישראל, כאשר עובדים בכירים עשויים להוסיף זכויות והגנות נוספות מול המעסיק.
 • הסכם קיבוצי – הסכם קיבוצי הוא הסכם עבודה הנחתם בין הנהלת החברה ובין ארגון עובדי החברה. מדובר לרוב בהסכם עבודה בעל כוח השפעה מאסיבי. כאשר באופן כללי ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים והם: הסכם קיבוצי כללי: זהו הסכם עבודה קיבוצי ענפי הנחתם בין ארגוני עובדים לבין ארגוני המפעלים (למשל התאחדות התעשיינים).
 • הסכם קיבוצי מיוחד: זהו חוזה עבודה ייחודי הנחתם בין הנהלת המפעל ובין ארגון עובדי המפעל, אשר תנאיו חלים בצורה גורפת על כל עובדי הארגון.

מהם היתרונות בחתימה על חוזה עבודה?

חתימה על הסכם עבודה בין עובד למעסיק מבטיחה את היתרונות הבאים:

 • מדובר במסמך המשחק ככתב הגנה על זכויותיו וחובותיו (לרבות: אופי המשרה, הגדרת התפקיד, תנאי השכר, הטבות, הסכם סודיות, פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת ועוד) של העובד כלפי המעסיק וההפך, העשוי לשמש כמסמך משפטי קביל במקרים בהם תנאי בהסכם העבודה מופר על ידי אחד מן הצדדים.
 • מדובר במסמך המגדיר את התנאים הסוציאליים הבסיסיים של העובד בארגון, לרבות: ימי חופשה, מחלה, הבראה, אש"ל, דרישות ספציפיות למשרה, הפרשות סוציאליות ועוד.
 • הסכם עבודה מסודר עשוי למנוע תביעות עתידיות או סכסוכי עבודה מצד העובדים.

מהו ההבדל בין חוזה מסחרי לבין חוזה עבודה?

ניתן למצוא מספר הבדלים מהותיים בין חוזה עבודה ובין חוזה מסחרי והם:

 • בעוד שחוזה מסחרי הוא חוזה נקודתי המיועד לביצוע של עסקה ספציפית המוגבלת בזמן, הרי כי חוזה עבודה הוא חוזה יחסי, שמטרתו להסדיר התקשרות ארוכת טווח בין שני צדדים והוא מותאם לנסיבות ולצרכים של שני הצדדים הבאים בהסכם.
 • חוזה עבודה הוא הסכם אשר מכתיב אינטראקציה בלתי שווה בין המעסיק לעובד של שליטה וכפיפות בה העובד מציית להוראותיו של המעסיק ובמידה ואיננו מציית לדרישותיו של מעסיקו הוא עלול להיות מפוטר.
 • הסכם עבודה אישי הוא חוזה, אשר מתווה את מסגרת שיתוף הפעולה, הנאמנות, הסודיות וההתנהלות בין המעסיק לעובד, זאת בניגוד לחוזה מסחרי בו שני הצדדים מנסים לנצל את זכויותיהם בחוזה.

מדוע כדאי להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה טרם החתימה על החוזה?

אם ברצונכם לדאוג כי זכויותיכם תהיינה מוגנות בחוזה וכי מעסיקכם לא יוכל לפטר אתכם באחת מבלי לדאוג לפיצויים הולמים, הרי שמוטב לכם ללכת לפגישת יעוץ עם עורך דין מנוסה המתמצא בתחום של דיני עבודה ולבקש ממנו כי יבחן את חוזה עבודה וימליץ לכם כיצד לנהוג על מנת לממש את מירב זכויותיכם על פי החוק בחוזה.

לסיכום, אם ברצונכם להבטיח את זכויותיכם במקום עבודתכם ולדאוג להגנתכם במידה ומעסיקכם יפר את חובותיו כלפיכם, חתמו על חוזה עבודה אישי עם מעסיקכם והגנו על זכויותיכם.