חיפוש עבודה

תאונה בדרך לעבודה

תוכן [ הסתר ]

תאונות, מעצם היותן כאלה, תופסות אותנו תמיד לא מוכנים. אחד המצבים המורכבים ביותר, מהבחינה הזו, מכניס לתמונה תאונות דרכים הנגרמות בדרך לעבודה, ואשר עשויות להיות מוגדרות בתור תאונות עבודה. מתי ההגדרה תהיה כזו? ממי מקבלים פיצויים? ומהו ההליך הסטנדרטי? אנחנו נתייחס כאן לשאלות אלה ואחרות.

תאונת דרכים, תאונת עבודה ומה שביניהם

הנחת המוצא היא שתאונת דרכים הנגרמת בדרך לעבודה עשויה בהחלט להיות מוגדרת, פעמים רבות, כתאונת עבודה לכל דבר ועניין. במילים אחרות: תהיה זו תאונת דרכים אשר ההתרחשות שלה הייתה במסגרת לוח הזמנים של העבודה, כלומר, מרגע שיוצאים מהבית למקום העבודה, או עושים את הדרך ההפוכה.

גם מצבים בהם האדם נוהג ברכב במסגרת עבודתו, או נמצא ברכב בו נוהג אדם אחר במסגרת העבודה (מורה נהיגה או נסיעה במונית, למשל), עשויים בהחלט לקבל את ההגדרה של תאונות עבודה לכל דבר ועניין. מצד שני, יש להדגיש שסטייה מהמסלול המקובל בין הבית לעבודה עלולה להביא לביטול ההגדרה הזו.

את מי תובעים?

המורכבות של תאונות דרכים בדרך לעבודה מביאה לכך שמספר רב של גורמים נכנסים לתמונה, אשר את כל אחד מהם יכול, לפחות ברמה התיאורטית, לתבוע האדם הנפגע. תביעה נגד ביטוח לאומי היא ברירת המחדל של רבים, כאשר ועדה רפואית מטעמו תגדיר את אחוזי הנכות, וזאת על פי עוצמת הפגיעה.

ברוב המקרים, כאשר מוכח כי הפגיעה הייתה ב"דרך המקובלת" בין הבית לעבודה, יינתן הפיצוי, בין אם בצורה של קצבה חודשית ובין אם בצורה של מענק חד פעמי. הפיצוי המתקבל במסגרת תביעת הביטוח נועד לכסות על עלויות הטיפולים הרפואיים שנדרשו עקב תאונות עבודה, כמו גם ימי המחלה שנגרמו מהן, לעיתים עד לרמה של אובדן כושר עבודה.

סוג אחר של תביעה הוא תביעת נזיקין כנגד המעסיק, פועל יוצא של ההגדרה של תאונת הדרכים כתאונת עבודה במלוא מובן המילה. יהיו אלה מצבים בהם מוכח כי רשלנות של המעסיק היא שגרמה לתאונה מלכתחילה, כמו למשל רשלנות בסביבת העבודה, או, במקרה של רכב של המעסיק, פגמים שהיו בו מראש. במצב הזה, פיצויים עבור נכות מעבודה או פגיעה אחרת עשויים להיות באחריות המעסיק.

תביעה כנגד חברת הביטוח

לתביעות האלה בגין תאונות עבודה, יש להוסיף גם תביעות "סטנדרטיות" המאפיינות תאונות דרכים כמכלול, דוגמת תביעה למימוש הפיצויים במסגרת ביטוח החובה של הרכב, או תביעה כנגד צד ג' (כאשר האחרון אחראי לפגיעה). אלו הם מספר צדדים של אותו מטבע, שעה שהגדרת הנכות על ידי הביטוח הלאומי, למשל, תשמש גם את חברת הביטוח של האדם הנפגע בהגדרת סכום הפיצויים, אם בכלל.

נקודה חשובה נוספת היא שהמטרה של המוסדות היא למנוע כפל פיצויים, כך שאדם לא יוכל "להתעשר" עקב ריבוי תביעות. בדרך כלל, גם אם תובעים מספר גופים, הרי שהסכום שמקבלים מהביטוח הלאומי מתקזז מהסכום שמעניקה חברת הביטוח. זאת ועוד, מוסד הביטוח תובע את החברה המבטחת עצמה, במטרה שתשיב לו את הכספים שהעביר למבוטח.

כך עושים זאת נכון

המצב של תאונות דרכים בדרך לעבודה, כפי שראיתם, עלול להיות מורכב. זו גם הסיבה בגינה רבים ממליצים שלא לעשות את התהליך ללא סיוע צמוד של עו''ד מתמחה בתאונות עבודה, הבקיא בתקנות המורכבות של החוק, בתקדימים משפטיים ובסוגיות אחרות שיכולות רק לסייע במקרה נתון, על פי הנסיבות הספציפיות שלו.