פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

עובד זמני

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

מאמר זה מבקש לבאר את המושג עובד זמני, לבחון את הזכויות והחובות המוטלות על עובד זמני ולסקור סיטואציות פרובלמאטיות נפוצות העשויות להופיע בגין מעמדו של עובד זמני בארגון.

הידעת?

צורת העסקה שהפכה לרווחת בעשורים האחרונים הן בשוק הישראלי והן בשוק העולמי הינה העסקת עובדים זמניים. מסתבר, שהעסקת עובד זמני בחברה אינה מוגבלת אך ורק למקצועות הניקיון והשמירה וכי לאחרונה אף קיימת מגמת עלייה בביקוש להעסקת עובד זמני בתחומי ההנדסה, טכנולוגיות המידע, סיעוד ועוד.

למרות העלייה בביקוש להעסקת עובד זמני בקרב חברות רבות במשק הישראלי,

עדיין קיימים אספקטים שליליים באופי חוזה ההעסקה של עובד זמני הפוגעים במעמדו הארגוני.

מיהו עובד זמני ?

עובד זמני הינו עובד המועסק בחברה על פי כתב הרשאה לתקופה מוגבלת וקצובה של פחות משנה ולכן מחייבת ליחסי עובד מעביד מינימאליים.

ניתן לזהות שתי צורות העסקה של עובד זמני בחברה:

האחת, עובד זמני המועסק לטווח קצר- מדובר בעובד המועסק לרוב בהתראה קצרה ובעבודה פשוטה, אשר גיוסו נעשה בשל מטרות עומס ולחץ בחברה.

השנייה, עובד זמני המועסק לפרק זמן לא מוגדר- מדובר בעובד המועסק בעבודה חשובה, המקבילה לעבודת אנשי המקצוע הקבועים בחברה ומטרתה להבטיח את הפחתת עלויות החברה.

מהן הסיבות להעסקת עובד זמני בחברה ?

הסיבות המרכזיות להעסקת כוח אדם זמני בחברה:

מלבד כל זאת, חשוב לציין כי כוח אדם זמני משמש גם ככוח מניע לעובדים שאינם בעלי מעמד של קבע בחברה, אך מעוניינים בכך, ולכן ישקיעו את מיטב מרצם וכוחם למען השגת המטרה. נתון המועיל לחברה.

אם כך, הצבענו על המניעים העומדים מאחורי החלטתה של חברה הבוחרת להעסיק עובד זמני בארגון. אולם, כעת עלינו להבין את הזכויות והחובות החוקיות של עובד זמני בחברה.

מערך הזכויות של עובד זמני המוגדרות בחוק:

עבור השעתיים הראשונות, הנוספות, זכאי העובד לתשלום של לפחות 125% משכרו הרגיל, ובעבור השעה השלישית ומעלה זכאי העובד לתשלום של לפחות 150% משכרו הרגיל.

ביום הראשון למחלתו אינו זכאי לתשלום, ביום השני והשלישי למחלתו זכאי לתשלום של

37.5% מהשכר היומי, וביום הרביעי למחלתו זכאי לתשלום של 75% מהשכר היומי.

מערך החובות של עובד זמני:

על פניו, נראה כי עובד זמני זכאי לזכויות הגנה רבות, אולם, חשוב לזכור כי כל מערך הזכויות שהוזכרו במאמר זה, הנן בבחינת זכויות בסיס המגיעות לכל עובד באשר הוא עובד, ומכאן כי עבודתו של עובד זמני אינה מזכה אותו בזכויות הניתנות בחוק לעובד מן המניין בחברה כגון: פנסיה, ביטוח מנהלים, הטבות סוציאליות ועוד. עובדה זו יוצרת בעייתיות עבור עובדים זמניים המועסקים בחברה.

סיטואציות המנצלות את מעמדו הפגיע של עובד זמני

לסיכום, אם פגעו באחת מזכויותיך הבסיסיות בהיותך עובד זמני במפעל, חברה או ארגון בישראל, האתרים הבאים יוכלו לסייע לך במאבק:

באתר משרד התמ"ת יש שפע של מידע אודות חוקי עבודה, אכיפתם ואף אופציה להגשת טופס תלונה אלקטרוני.לנושא עובד זמני התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא עובד זמני.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - עובד זמני