פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

מס הכנסה לעצמאים

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

מס הכנסה לעצמאים, הינו מס חובה המוטל על כל עוסק מורשה המחזיק בעסק עצמאי. בדיוק כשם, שכל שכיר בישראל מחויב לשלם את שיעור המס היחסי מסך גובה משכורתו החודשית, כך גם כל עצמאי המחזיק בעסק פרטי, מחויב להעביר אחוז מרווחיו לטובת מס הכנסה, הנקרא: מס הכנסה לעצמאים.

ואומנם, מס הכנסה לעצמאים כרוך בתהליך בירוקראטי מורכב יותר מאשר תהליך תשלום מס הכנסה של שכירים, ולפיכך חשוב לדעת במדויק, את השלבים בתהליך.

במדריך הבא, נפרט עבורכם את השלבים הכרוכים בתשלום מס הכנסה לעצמאים.

טרם התחלת הפעילות העסקית על כל עצמאי המעוניין לפתוח עסק פרטי להירשם כעוסק מורשה במשרדי מס ערך מוסף הנמצאים באזור העסק.

על מנת לפתוח תיק במע"מ יש להנפיק את המסמכים הבאים:

בתום התהליך, יפתח עבורכם תיק עוסק מורשה, עובדה אשר תחייב את בעל העסק לדיווח חודשי קבוע על הכנסותיו ב – 15 לחודש, כאשר מדובר בעוסק מורשה אשר הכנסות העסק הינן מעל ל – 60,000 ₪, ואילו עוסק מורשה בעל מחזור הכנסות קטן מסכום זה, ידווח כל חודשיים וישלם את חלקו של המע"מ בעבור הכנסותיו.

מלבד זאת, עליך גם לדווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת העסק.

טרם פתיחת עסק פרטי על כל עצמאי לפנות תחילה בכתב אל פקיד השומה האזורי בעיר בה נמצא העסק, וליידעו על פתיחת העסק (המניב הכנסה פירותית), תוך מסירת הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון וכתובת של העסק כמו גם הכתובת הפרטית, תאריך פתיחת העסק ותכלית העסק.

בעת פתיחת התיק עליך למלא טופס 5329 שהוא למעשה טופס המקנה פתיחת תיק עצמאי לניכוי מס במקור, המוגש לפקיד השומה האזורי

  • ניהול פנקס חשבונות

בהתאם להוראות החוק של פקודת מס הכנסה (1951), כל עצמאי הפותח עסק פרטי מורשה, חייב לנהל ספר חשבונות (אלא אם הוא מוגדר כעוסק פטורזעיר) על פי הקריטריונים שניסח נציב מס הכנסה עם התחלת הפעילות העסקית.

  • תשלום מקדמות

עם פתיחת התיק במס הכנסה, ישלח אל בעל העסק פנקס מקדמות מפקיד השומה, בו יהיה על בעל העסק להצהיר על מחזור עסקאותיו בהתאם לתאריך הקמת העסק, וכך למעשה יקבע אחוז המס לתשלום מצד בעל העסק.

במידה ופקיד השומה קבע אחוז מקדמה גבוה מדי לעסק, יש באפשרותך להגיש בקשה אל פקיד השומה בעניין הקטנת שיעור המקדמה.

מלבד פנקס המקדמות, יכול בעל העסק לשלם את המס גם באמצעו הנפקת חשבוניות לניכוי מס במקור, עבור לקוחות העסק.

  • העסקת עובדים

מס הכנסה לעצמאים בעלי עסק פרטי, המעסיקים עובדים:

עצמאים המעסיקים עובדים, צריכים לדווח על שכר עובדיהם לפקיד השומה האזורי, לפתוח תיק ניכויים, ובאמצעות העברה בנקאית חודשית, עליהם לשלם את חלק המס המנוכה במקור לפקיד השומה.

  • דו"ח הכנסות שנתי

בתום כל שנת מס (תאריך התחלה – 1 לינואר, תאריך סיום – 31 לדצמבר), על כל עצמאי בעל עסק פרטי לדווח על הוצאותיו והכנסותיו של העסק לשנת המס האמורה, בדו"ח המוגש לפקיד השומה, באמצעות טופס 1301 אשר יוגש עד לתאריך ה- 30 באפריל.

  • התנהלות מול רשויות המס

מס הכנסה לעצמאים אומנם יכול להיעשות באופן עצמאי, אולם אם ברצונך להימנע מטעויות והסתבכויות עם דו"חות מתישים, יש באפשרותך להיעזר בשירותיו של יועץ מס, רואה חשבון או עורך דין, אשר ייצגו אותך מול הרשות.

לסיכום, מס הכנסה לעצמאים הינו תשלום חובה המוטל על כל בעל עסק עצמאי בישראל, לפיכך קיימת חשיבות רבה לצורת ההתנהלות מול רשויות המס בישראל, לכן אם ברצונכם לדעת מהו חלקכם למס באופן מדויק, היכנסו למחשבון מס הכנסה לעצמאים.לנושא מס הכנסה לעצמאים התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא מס הכנסה לעצמאים.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - מס הכנסה לעצמאים