פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

שכר גלובלי

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

שכר גלובלי הפך בשנים האחרונות לנורמת שכר הרווחת בעיקר בקרב עובדי חברות ההייטק בישראל.

ואולם לאחרונה, פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה, סללה את המחאה, בדבר אכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה ויישומו בענף ההייטק, זאת בעקבות פסק דין ציגלר, אשר פסק לטובת מהנדס פיתוח בחברת הייטק, אשר קודם לתפקיד ניהולי ולא זכה לתוספת שכר, בגין שעות נוספות, במהלך תקופת כהונתו כעובד מן המניין,

אך זכה באופן רטרואקטיבי לגמול שעות נוספות, זאת מפאת העובדה כי תפקידו הראשון בחברה לא נחשב בהגדרתו לתפקיד ניהולי המתיר שכר גלובלי, ללא גמול של שעות נוספות.

אם כך, במאמר הבא, נבאר מושגים עיקריים בנושא חוזה שכר גלובלי והשלכותיו על העובד.

מהו סעיף 30 (א) (5) לחוק שעות עבודה ומנוחה (1951) ?

חוק שעות עבודה ומנוחה (1951) קובע ותוחם את מסגרת שעות העבודה השבועיות החלות על כל עובד ועובד בישראל. מעבר לכך, קבע החוק כי חריגה ממסגרת שעות העבודה הנקובות בחוק, מחייבת את המעביד לגמול בגין שעות נוספות.

יחד עם זאת, לפי הוראות סעיף 30 (א) (5) לחוק שעות עבודה ומנוחה, ישנם מספר מקרים חריגים של עובדים, עליהם לא ניתן להכיל את חוק שעות עבודה ומנוחה, והם: שוטרים ועובדי שירות בתי הסוהר, עובדים בתחום הדגה, משרות אמון ועובדים בתפקידים ניהוליים, אנשי צוות אוויר, עובדי מדינה הנושאים במשרה המחייבת אותם לעבודה מסביב לשעון, כמו גם עובדים אשר תנאי ושעות עבודתם, אינם מאפשרים פיקוח בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

שורה תחתונה, עובדים הנכללים בהגדרות סעיף 30 (א) (5) לחוק שעות עבודה ומנוחה, אינם זכאים לגמול כספי בגין שעות עבודה נוספות, משום שהחוק איננו מחייב את המעסיק לכך. אי לכך, רשאי המעסיק לנסח חוזה שכר גלובלי אשר יסדיר את נושא הגמול באופן גלובלי וכוללני בשכר העובד.

מה פירוש המונח עובד המועסק בחוזה שכר גלובלי ?

עובד המועסק על פי חוזה שכר גלובלי הינו עובד המחזיק במשרה בעלת אופי ניהולי המוגדרת כמשרה בכירה , המעניקה לעובד חופש פעילות ועצמאות בכל הקשור להתנהלותו האישית והחברתית, קרי: מדובר בעובד בעל סמכות ארגונית, אשר פועל לפי שיקול דעת עצמאי, איננו כפוף למסגרת עבודה קבועה ותחומה ונוהג לתת הוראות ולפקח על העובדים בארגון, ומעל לכל זאת, מדובר בעובד המתוגמל לפי רמת שכר של מנהל.

מהו שכר גלובלי ?

שכר גלובלי הינו שכר המיועד לבעלי תפקידי ניהול בכירים או נושאי משרת אמון, אשר יש קושי לפקח על מסגרת שעות העבודה שלהם, אי לכך ובהתאם לזאת נקבע עבורם חוזה שכר גלובלי הלוקח בחשבון את מסגרת השעות הגמישה והעמוסה של עובדים אלו, ומחשב אותם באופן גלובלי, כך שהשכר החודשי הכולל יהיה גבוהה ביחס למשכורות של עובדים מן המניין, אולם לא יכלול תוספת שכר בגין שעות עבודה נוספות.

כיצד ניתן לגשר על הדילמה ?

בכדי למנוע סכסוך עבודה ותביעה מצד העובד, בגין אי תשלום עבור שעות עבודה נוספות, על המעסיק לקבוע חוזה שכר גלובלי, אשר יכיל שני רכיבי שכר נפרדים: שכר בסיסי, ותוספת שכר גלובלי עבור שעות עבודה נוספות.

לסיכום, אם הנך עובד בחוזה שכר גלובלי, כדאי שתסדיר את נושא השכר עם מעסיקך, טרם כניסתך לתפקיד על מנת למזער את הפגיעה בזכויותיך כעובד בחוזה שכר גלובלי.לנושא שכר גלובלי התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא שכר גלובלי.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - שכר גלובלי