פורטל דרוש: מדריך בנושא חיפוש עבודה בצורה חכמה

»
»

תשלום מס הכנסה

(עדכון אחרון: 15/01/2015)

תשלום מס הכנסה, הינו אחת מן החובות המוטלות על כל אזרח עובד במדינת ישראל. על פי הוראות פקודת מס הכנסה (1961), תשלום מס הכנסה, מוטל על עובדים שכירים, על עצמאיים ועל תאגידים.

על פי לרוב, גביית תשלום מס הכנסה נעשית באמצעות תשלום מס למקור, כאשר מדובר בעובדים שכירים, תשלום מקדמת מס הכנסה הינו על חשבון מס שנתי, כמו גם במקרה של עצמאי, או מס חברות, המוטל על כל חברה בע"מ בישראל.

במאמר הבא, יפורטו המושגים העיקריים בתחום מס הכנסה.

מהו תשלום מס הכנסה ?

תשלום מס הכנסה, הינו מס ישיר המוטל באמצעות רשות המיסים של המדינה מתוקף חוק פקודת מס הכנסה (1961), על הכנסתו החייבת של כל אזרח או תאגיד בישראל.

בישראל פועלת שיטת המס הפרסונאלית, בה כל אזרח במדינה, מחויב לשאת בהוצאות תשלום מס הכנסה עבור הכנסותיו בארץ ומחוץ.

על פי החוק, מס הכנסה יוטל על ההכנסות הבאות: שכר עבודה, עסק, נכסים, זכויות יוצרים, משלח יד, פטנטים, דיבידנדים, זכויות יוצרים, ריביות, רווח הוני וכו'.

כיצד מחשבים מס הכנסה ?

חישוב תשלום מס הכנסה ניעשה על פי דו"ח פורמאלי שנתי המוגש לרשות המיסים בישראל, הנקרא גם שומה עצמית, המוגש בכל טרם סיומה של כל שנת מס (תחילתה ב- 1 לינואר וסיומה ב- 31 בדצמבר).

עבור אדם רווק, גובה המס מחושב לפי מדרגות המס ומנוכה באופן פרטני מהכנסותיו, בעוד עבור בני זוג, גובה המס מחושב אף הוא לפי מדרגות הכנסה, אולם מנוכה באופן מרוכז מהכנסותיהם הכוללות של בני הזוג (זאת כמובן, במידה ויש להם תיק מס משותף).

מהן מדרגות מס הכנסה ?

תשלום מס הכנסה מחושב על פי מדרגות מס שוליות, כאשר ככל שההכנסה השנתית גדלה, כך גדל שעור המס המוטל על הכנסתו של פלוני.

שיעור המס נקבע באופן תקופתי וחוקי על ידי המדינה, ומשנכנס לתוקפו, הוא נתון לאכיפתה של רשות המיסים בישראל.

מדרגות המס הן כדלקמן:

ראשית, חשוב לציין כי הכנסה הנמצאת מתחת לסף המס הקבוע בחוק, הינה פטורה מחובת תשלום מס הכנסה.

מדרגת מס ראשונה, הינה: הכנסה שנתית שגובהה מגיע עד ל – 46,800 ₪, מחויבת בשיעור מס של 10%.

מדרגת מס שנייה, הינה: הכנסה שנתית שגובהה נע בין 46,801 ל – 92,400 ₪, מחויבת במס של 25%.

מדרגת מס שלישית, הינה: הכנסה שנתית שגובהה נע בין 92,401 ל – 132,480 ₪, מחויבת במס של 30%.

מדרגת מס רביעית, הינה: הכנסה שנתית שגובהה נע בין 132,481 ל - 236,520 ₪, מחויבת במס של 43%.

מדרגת מס חמישית, הינה: הכנסה שנתית שגובהה נע בין 236,521 ל - 409,680 ₪, מחויבת במס של 45%.

מדרגת מס שישית, הינה: הכנסה שנתית שגובהה הינו למעלה מ - 409,681 ₪ , מחויבת במס של 49%.

מה ההבדל בין ניכוי מס לזיכוי מס ?

ניכוי מס הינו הפחתת אחוז מסוים מן ההכנסה החייבת במס. ואילו זיכוי מס הינו הפחתה של אחוז מסוים מהמס שכבר חויב האדם.

פירוט נקודות זיכוי ( 1 נק"ז הינה שוות ערך לכ- 2,136 ₪ לשנה):

מלבד זאת, ישנן אוכלוסיות ספציפיות, אשר זכאיות לנקודות זיכוי, לרבות: עולים חדשים, בני זוג פרודים, כמו גם נקודות זיכוי על דמי ביטוח לאומי או קרנות חיסכון.

מהו פטור ממס ?

פטור ממס הינו מקרה פרטני וייחודי, אשר לפי הגדרת רשויות המס, אינו חייב בהעברת תשלום מס הכנסה למדינה.

פטור ממס מוענק בגין המקרים הבאים: פיצויי פרישה מעבודה, עיוורון או נכות בדרגה של 100% או 90% אחוזי נכות, קצבת זקנה, נכות, שארים ופטור מפיצוי כספי המוענק למשפחה עקב פטירתו של עובד.

מהי הקלת מס ?

הקלת מס הינה הפחתה מנטל המס המוטל על אוכלוסיות ספציפיות בחברה הישראלית, זאת בהתאם להחלטת המחוקק, כגון: הקלה במס הניתנת לתושבי עיירות פיתוח והקלות במס הניתנות לתושבי קו העימות והגבול.

מהו החזר מס ?

במידה, ונוכו מן האזרח סכומי מס הגבוהים מן המס היחסי המוטל עליו (זאת על סמך המס השנתי שהגיש בתום השנה), הוא יהיה זכאי להחזר כספי בגין פער המס שנלקח ממנו בפועל, בתוספת של הצמדה וריבית. אולם, אם נתברר כי האדם חייב בתוספת מס, יהיה עליו לשלם את התוספת בהצמדה ובריבית לרשויות המס.

לסיכום, אם ברצונכם לצבור ידע נוסף בנושא תשלום מס הכנסה מומלץ להיכנס לאתר מס הכנסהלנושא תשלום מס הכנסה התפרסמו 0 תגובות

לא התפרסמו תגובות לנושא תשלום מס הכנסה.

הוספת תגובה פרסם/י תגובה


פורטל דרוש © כל הזכויות שמורות 2007-2019, אודות
www.Darush.co.il - תשלום מס הכנסה